Skirtas dalinis finansavimas projektams iš autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos bei iš kūrybinės veiklos programų lėšų

Data

2017 09 29

Įvertinimas
1
LOGO KM III.jpg

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson pasirašė įsakymus dėl autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos bei kūrybinės veiklos programos projektų dalinio finansavimo.

Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programai gauta 80 paraiškų. Ekspertų komisija, įvertinusi pateiktus projektus, rekomendavo finansavimą skirti 28 projektams. Projektams finansuoti skirta daugiau nei 570 tūkst. eurų.

Kūrybinės veiklos programai pateiktos 250 paraiškų. Ekspertų komisija, įvertinusi pateiktus projektus, rekomendavo finansavimą skirti 40-čiai projektų. Projektams finansuoti skirta 380 tūkst. eurų.

Šių programų lėšas sudaro dalis Kompensacinio atlyginimo, surinkto už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais ir Kompensacinio atlyginimo, surinkto už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu.

ĮSAKYMAS DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS IŠ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS LĖŠŲ

ĮSAKYMAS DĖL DALINIO FINANSAVIMO PROJEKTAMS IŠ AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ APSAUGOS PROGRAMOS LĖŠŲ