Skelbiami naujo Lietuvos kultūros tarybos nario rinkimai

Data

2019 04 29

Įvertinimas
0
LTK_Logotipas.jpg

Kultūros ministerija skelbia Lietuvos kultūros tarybos naujo nario, turinčio darbo patirties teatro srityje, rinkimus.

Pretendentus gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Pretendentais gali būti siūlomi asmenys, dėl savo pasiekimų kultūros ir (ar) meno srityse žinomi Lietuvoje, turintys ne mažesnę kaip 5 metų patirtį įgyvendinant kultūrinius projektus bei žinių ir gebėjimų, padedančių siekti Lietuvos kultūros tarybai keliamų tikslų ir įgyvendinti jos funkcijas. Pretendentais negali būti kultūros ir meno organizacijų vadovai ir į Lietuvos kultūros tarybos narių rinkėjų sąrašą įtraukti asmenys. Pretendentai privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

Dokumentai pateikiami iki gegužės 17 d. (imtinai) Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data.

Lietuvos kultūros taryba yra įstaiga prie Kultūros ministerijos, kurios paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką kultūros ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus valstybės politikos įgyvendinimą, kuris pavestas Lietuvos kino centrui prie Kultūros ministerijos.

Naujo Lietuvos kultūros tarybos nario rinkimai skelbiami jos narei teatrologei doc. Inai Pukelytei tapus Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktore. Lietuvos kultūros tarybos įstatymas numato, kad kultūros ir meno organizacijų vadovai negali būti šios tarybos nariais.

Platesnė informacija