Šimtmečio renginiai Briuselyje prasidėjo diskusijomis su Kristina Sabaliauskaite ir Arūnu Gelūnu

Data

2018 02 06

Įvertinimas
0
BOZAR diskusija1.jpg

Susitikimais su dailės istorike, rašytoja Kristina Sabaliauskaite ir filosofu, politiku Arūnu Gelūnu Briuselyje pradėti su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimu susiję renginiai.

Vasario 3 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Belgijos Karalystėje surengtas skaitytojų susitikimas su rašytoja, romanų "Silva Rerum" autore  Kristina Sabaliauskaite. Daugiau nei dvi valandas trukusio šilto pokalbio metu skaitytojai turėjo galimybę užduoti daugybę su perskaitytomis autorės knygomis susijusių klausimų, kartu paliestos ir įvairios su Lietuvos ir Europos kultūra susijusios temos, tarp jų ir valstybės atkūrimo šimtmečio istorinės ir kultūrinės prielaidos.

Vasario 3 d. Europos istorijos namuose Briuselyje filosofas, politikas Arūnas Gelūnas priėmė Europos istorijos namų pasiūlytą iššūkį ir po keleto valandų ekspozicijos apžiūros tapo gidu gausiam Europos istorijos namų lankytojų būriui. Arūnas Gelūnas lankytojus supažindino su Europos istorijos namų ekspozicija, pateikė savo įžvalgas ir vertinimą apie ekspozicijoje pristatomus svarbiausius Europos politinių ir socialinių transformacijų etapus ir jų reikšmę šiandienai žvelgiant iš Lietuvos perspektyvos.

Europos istorijos namuose, kuriuos inicijavo Europos Parlamentas, pristatomoje ekspozicijoje nesiekiama pateikti atskirų Europos valstybių nacionalinių istorijų, o koncentruojamasi į bendrą Europos atmintį, įvairias patirtis ir interpretacijas, kontrastus ir prieštaravimus, kad Europos istorija ne vienalytė, ne homogeniška, o labai sudėtinga ir įvairiapusė, labiau kritiška nei teigiama, ekspozicija siekiama pademonstruoti, kad Europos praeitis sudarė prielaidas susikurti Europos Bendrijai. Renginys Europos istorijos namuose tapo įžanga į kitos dienos BOZAR renginį.

Vasario 4 d. Kristina Sabaliauskaitė ir Arūnas Gelūnas drauge su Suomijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vengrijos, Austrijos, Čekijos, Rumunijos valstybių, 2018 metais mininčių šimtmečio jubiliejus, istorikais, žurnalistais, rašytojais, menininkais, režisieriais, politikais dalyvavo Briuselio vizualiųjų menų centro BOZAR su šiomis valstybėmis organizuotoje diskusijoje „Svajojančios tautos. 20 balsų iš Centrinės ir Rytų Europos. Apmąstymai apie laikotarpį po 1918-ųjų“. Renginio pranešėjai tarpusavyje ir su gausiai susirinkusia daugiataute Briuselio auditorija diskutavo apie Europos valstybių  XX a. tarpukario epochos patirtis ir skirtingus šios epochos vertinimo naratyvus žvelgiant iš 100 metų perspektyvos nacionalinės ir Europos istorijos kontekste, siekė atsakyti į klausimą kodėl prieš 100 metų vykę procesai yra aktualūs šiandienos Europoje, ką 1918 metai reiškia šiandienos jaunimui, kaip Europa pasikeitė po 1989 metų komunizmo žlugimo, kaip šioje atminimo įamžinimo procese įsiterpia valstybių nepriklausomybių šimtmečių minėjimai, kokį vaidmenį Europos istorija vaidina kuriant XXI a. Europos viziją.

Lietuvos pranešėjai diskutavo pirmojoje renginio dalyje, skirtoje Suomijai, Estijai, Latvijai ir Lietuvai, diskusiją moderavo žinomas prancūzų rašytojas ir akademikas bei Baltijos valstybių žinovas Yves Plasseraud. Diskusija susilaukė aktyvaus auditorijos dėmesio.

Kiekvienas pranešėjas diskusiją pradėjo įžanginiu pasisakymu, kuris suteikė toną tolesnei diskusijai. Arūno Gelūno pranešimas prasidėjo intriguojančiu įžanginiu pasisakymu – „Šiuolaikinis žmogau, aš žaviuosi tavo kūrybiškumu - aš niekinu tavo žiaurumą, aš pavydžiu tavo gebėjimui haliucinuotis į utopijas – aš nekenčiu tavo arogancijos ir paniekos silpniesiems“. Kristina Sabaliauskaitė savo pranešimą pradėjo teiginiu  – „Prieš šimtą metų gimė šalis su ribomis, kurias nubrėžė realpolitik, ne kultūra. Šiandien mes galime papasakoti istoriją - skausmingos išminties istoriją. Šiandien mes atverčiame naują supratimo puslapį“.

Renginius kartu su Briuselio vizualiųjų menu centru BOZAR ir Europos istorijos namais organizavo Lietuvos kultūros institutas, Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje ir Lietuvos ambasada Belgijos Karalystėje.

Išsamesnė informacija apie renginius pateikiama šiose nuorodose:

https://www.bozar.be/en/activities/137938-daydreaming-nations

https://historia-europa.ep.eu/en/agenda/daydreaming-nations-tours

https://be.mfa.lt/be/lt/naujienos/-simtmecio-renginiai-briuselyje-prasidejo-susitikimais-su-k-sabaliauskaite-bei-agelunu

 

Saulius Šimanauskas

Kultūros atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje