Seimas svarstys Kino įstatymo pakeitimus

Data

2017 10 10

Įvertinimas
0
logo.jpg

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson Seimui pristatė naujos redakcijos Kino įstatymo projektą, kuriuo siekiama nustatyti kino sektoriaus specifiką atitinkantį valstybinio finansavimo modelį, tobulinti valstybinį kino srities valdymą bei sudaryti geresnes sąlygas užtikrinant Lietuvos kino plėtrą ir tarptautinį konkurencingumą.

Naujoje įstatymo redakcijoje numatoma įtvirtinti specifines nuostatas, susijusias su kino politikos formavimu ir įgyvendinimu, sklaida, kino paveldo išsaugojimu ir prieinamumo prie jo užtikrinimu.

Kartu su Įstatymo projektu teikiamas lydimasis projektas: Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo projektas, kuriuo siekiama įtvirtinti nuostatas, kuriomis vadovaujantis Lietuvos kino centras Administracinių nusižengimų kodekso atvejais pradeda teiseną, atlieka tyrimą ir surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, siekiant įtvirtinti administracinę atsakomybę už teisines pasekmes, sukeltas Kino įstatymu nustatytų kino filmų viešo rodymo reikalavimų ir pareigų registruoti filmus Filmų registre nesilaikymų. Taip pat atitinkamai įtvirtinti nuostatas, susijusias su trukdymu Lietuvos kino centrui atlikti lydimuoju projektu pavestas pareigas bei pareigūnų asmens garbės ir orumo pažeminimu.

Projektams po pateikimo pritarė 71, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė trys Seimo nariai. Pagrindiniu šių klausimų svarstyme paskirtas Kultūros komitetas, projektus plenariniame posėdyje numatyta svarstyti gruodžio 5 dieną.