Seimas pritarė kultūros ekspertinio vertinimo stiprinimui

Data

2018 06 30

Įvertinimas
1
km lenta.jpg

Seimas pritarė Kultūros rėmimo fondo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui, kuriuo siūloma padidinti Fondo lėšų kiekį, skiriamą ekspertų paslaugoms apmokėti. Taip pat siūloma sudaryti galimybę šias lėšas skirti stebėsenai ir tyrimams atlikti. Kultūros rėmimo fondą administruoja Lietuvos kultūros taryba (LKT).

„Kasmet Kultūros rėmimo fondui pateikiama apie septynis tūkstančius paraiškų, kurias reikia įvertinti ir kartu užtikrinti skaidrų bei efektyvų fondo lėšų panaudojimą. Reikia  kvalifikuotų, tarptautinės patirties turinčių kultūros ir meno sričių ekspertų, kad atrinktume  geriausius projektus“, – sakė ministrė L. Ruokytė-Jonsson.

Šiuo metu ekspertų darbo apmokėjimui skiriami 2 proc. Kultūros rėmimo fondo biudžeto. Dabar ši biudžeto dalis didėja iki 4 proc.

Rudenį pradės veikti 10 regioninių kultūros ekspertų grupių – kultūros tarybų, kurios vertins regioninius kultūros projektus. Jų  finansavimui numatytas lėšas –  1,5 mln. Eurų  taip pat administruos Lietuvos kultūros taryba. Todėl atsiranda papildomų išlaidų šių ekspertų paslaugoms apmokėti.

Praėjusiais metais buvo įsteigtas LKT Stebėsenos ir analizės skyrius, kuris atlieka nuolatinę kultūros sektoriaus įgyvendinamų projektų stebėseną ir analizę, kad būta  galima  vertinti remiamų kultūros ir meno projektų efektyvumą ir sklaidą, gyventojų įsitraukimą į kultūros procesus, projektus. Todėl reikia lėšų rezervo, kad esant poreikiui, būtų galima  įsigyti išorės ekspertų, tyrėjų paslaugas.