Pristatytas elektroninių kultūros paveldo paslaugų vertinimas

Data

2017 10 05

Įvertinimas
1
tyrimas.jpg

Kultūros ministerijoje pristatyta Naudojimosi elektroninėmis kultūros paveldo paslaugomis metodika ir atliktas naudojimosi elektroninėmis kultūros paslaugomis tyrimas. Atlikus tyrimą nustatyta, kad naudotojai itin teigiamai vertina elektroninių kultūros paveldo paslaugų turinio – suskaitmenintų kultūros paveldo objektų bei jų metaduomenų kokybę ir autentiškumą, o paslaugų prieinamumas internete palengvina kasdieninį naudotojų darbą. Kaip tobulintinus respondentai minėjo ribotą kultūros paveldo duomenų peržiūros, tvarkymo ir pakartotinio naudojimo priemonių pasiūlą bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo stoką, nulemiančius siaurą naudotojų auditoriją, daugiausiai apimančią atminties institucijų bendruomenės narius.

Šių metų sausio – birželio mėn., pasitelkus kiekybinio, kokybinio ir ekspertinio vertinimo metodus, ištirtos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos dailės muziejaus, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Lietuvos kultūros paveldo departamento teikiamos elektroninės kultūros paveldo paslaugos ir jų naudotojai.

Tyrimas atliktas pagal specialiai parengtą tyrimo metodiką, kurią rengiant buvo atsižvelgta į analogiškų konsoliduotų Europos Sąjungos iniciatyvų ir bendro Europos skaitmeninio paveldo portalo Europeana tyrimų patirtį. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas išsiaiškinti, kokios elektroninės kultūros paveldo paslaugos šiuo metu teikiamos Lietuvoje ir kaip jomis naudojamasi. Remiantis tarptautine tinkamumo naudoti (angl. usability) praktika buvo vertinamas šių paslaugų patogumas naudotojams, analizuota su kokiomis problemomis susiduria jų naudotojai, koks yra jų pasitenkinimo lygis, kokios turėtų būti šių paslaugų plėtros kryptys.

Tyrimas yra svarbus įgyvendinant Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programą. Jo išvados padės užtikrinti geresnę atnaujinamų ir naujai kuriamų elektroninių kultūros paveldo produktų kokybę. Esminis tyrimo tikslas – sudaryti sąlygas periodiškai vykdyti sukurtų elektroninių kultūros paveldo paslaugų atitikimą vartotojų poreikiams.