Priimamos profesionaliojo scenos meno įstaigų, kurios nėra nacionalinis, valstybinis ar savivaldybės teatras ar koncertinė įstaiga, veiklos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškos

Data

2017 07 17

Įvertinimas
0
2253_402128280c1e1fa2f725684f04e40f08.jpg

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija priima profesionaliojo scenos meno įstaigų, kurios nėra nacionalinis, valstybinis ar savivaldybės teatras ar koncertinė įstaiga, veiklos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškas.

Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo (teatras, koncertinė įstaiga, trupė, ansamblis, cirkas, scenos meno informacijos centras, scenos menų centras, kūrybinis inkubatorius ir kita), siekiantis gauti valstybės biudžeto lėšų veiklai vykdyti, turi būti pripažintas profesionaliojo scenos meno įstaiga, o jo paskutiniųjų metų pajamų iš ekonominės veiklos procentas bendrame biudžete neviršija 50 procentų.

 

Vertinant paraiškas prioritetai teikiami:

1. veiklos programos apimčiai ir turinio kokybei;

2. parodytų spektaklių (koncertų) skaičiui Lietuvoje;

3. parodytų spektaklių (koncertų) skaičiui užsienio šalyse;

4. priemonėms kultūros paslaugų prieinamumui didinti;

5. edukacinės veiklos apimčiai ir turinio kokybei;

6. poveikiui kultūrinei bendruomenei (atsiliepimus žiniasklaidoje, profesionaliojo scenos meno vertintojų vertinimus ir kt.).

 

Kultūros ministerijai teikiamas popierinis paraiškos su priedais variantas ir siunčiama elektroninė paraiškos su priedais kopija elektroniniu paštu (paraiška, sąmata, veiklos programos ataskaita ir veiklos programa, patalpų panaudos, nuomos sutarties kopija)

Profesionaliojo scenos meno įstaigų, kurios nėra nacionalinis, valstybinis ar savivaldybės teatras ar koncertinė įstaiga, veiklos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos apraše nurodytos detalios finansavimo taisyklės ir pateiktos reikalingos priedų formos.

 

Paraiškas prašome pristatyti iki 2017 m. rugpjūčio 21 d. adresu:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

J. Basanavičiaus g. 5

LT-01118 Vilnius 

 

Elektroninį paraiškos variantą ir priedus ( .doc arba PDF formatu siųsti): Profesionalaus meno skyriaus vyriausiajai specialistei Donatai Mineikytei el.p. donata.mineikyte@lrkm.lt

Telefonas pasiteirauti (8 5) 219 3442