Pratęsta trišalė Baltijos valstybių kultūros ministerijų bendradarbiavimo programa

Data

2018 10 18

Įvertinimas
1
SLR-84721.jpg

Lietuvos kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė, Latvijos kultūros ministerijos valstybės sekretorė Dacė Vilsonė ir Estijos ministerijos sekretorius Hillaras Seinas pasirašė susitarimą dėl trišalės Lietuvos, Latvijos ir Estijos kultūros ministerijų bendradarbiavimo programos kultūros srityje pratęsimo 2019–2022 metais.

Šiuo trišaliu susitarimu siekiama skatinti menininkų ir ekspertų dalyvavimą muzikos, operos, baleto, teatro, šokių, tradicinės kultūros, kino ir naujos interaktyvios medijos festivaliuose, rinkose, konkursuose, seminaruose, praktiniuose užsiėmimuose, meno parodose ir kituose kultūriniuose įvykiuose, rengiamuose Baltijos šalyse. Dėmesį numatoma skirti literatūriniams ryšiams, vertimų skatinimui. Nuspręsta tęsti Baltijos knygos dizaino konkursą, keistis informacija ir dokumentais muzeologijos, archyvų ir bibliotekininkystės srityse bei remti ilgalaikį bendrą projektą „Baltijos muzeologijos vasaros mokykla“. Kultūros paveldo srityje planuojam tęsti glaudų specialistų bendradarbiavimą, išskirtinį dėmesį skiriant mokymui apie kultūros paveldą ir visuomenės dalyvavimą jį išsaugant.

Baltijos valstybių kultūros ministerijos įsipareigojo tęsti finansinės paramos skyrimą tarptautiniam kameriniam trijų Baltijos valstybių orkestrui „Kremerata Baltica“ ir šiais metais įsteigtam naujam Baltijos valstybių kultūros fondui, kurio veiklą planuojama pradėti 2019 metų pradžioje.

Aktyvus bendradarbiavimas ir jo skatinimas numatytas kino ir audiovizualinės produkcijos, kultūros ir kūrybinių industrijų, teatro, šokio, UNESCO materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo, architektūros ir miestų planavimo srityse. Programoje numatoma, kad trys Baltijos šalys ir toliau glaudžiai bendradarbiaus puoselėdamos dainų ir šokių švenčių tradiciją. Taip pat siekiama tęsti konsultacijas derinant šalių pozicijas dėl klausimų, susijusių su tarptautiniais UNESCO, Europos Tarybos ir Europos Sąjungos politikos dokumentais.

Kartu su programa yra patvirtintas ir specialus kultūros renginių, kuriuose Baltijos valstybės drauge dalyvaus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei užsienio šalyse, sąrašas.

Programą ir renginių sąrašą rasite: čia