Pradėtos konsultacijos dėl EEE mechanizmo kultūros programos gairių

Data

2018 05 09

Įvertinimas
1
eee logo.jpg

Šią savaitę bendruomenių, savivaldos, verslo, kultūros įstaigų bei įvairių nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų atstovai diskutavo apie naujo 2014-2021 m. periodo Europos ekonominės erdvės mechanizmo kultūros programos gaires.

„Nusprendėme programos koncepciją kurti ne ministerijos kabinetuose, o kartu su socialiniais partneriais, kultūros organizacijomis, projektų kūrėjais ir vykdytojais. Būtent šios partnerystės dėka bus kuriami būsimos programos pagrindai – kurti, remti ir įgyvendinti. Šis renginys tik pradžia, tikimės plėsti šiame procese dalyvaujančių narių skaičių, kad programos teikiamos galimybės būtų panaudotos efektyviausiu būdu“, – pažymėjo Kultūros ministerijos vyriausioji patarėja Eglė Saudargaitė.

EEE finanasinio mechanizmo kultūros programa rems kultūrinį verslumą, kultūros paveldą, bendradarbiavimą kultūros srityje. Didelis dėmesys bus skiriamas bendruomeniškiems, bendradarbiavimo, kūrybiškos vietokūros projektams, kurie leis įveiklinti pastatus ir sukurti ilgalaikę partnerystę tarp skirtingų interesų grupių ir kartu keisti visą gyvenamąją aplinką, kurioje kultūros dėmuo tampa labai svarbus.

Susitikimo dalyviai diskusijose pažymėjo, kad būtina užtikrinti projektų tvarumą, gyvybingumą. Taip pat buvo pasidžiaugta, kad naujojo laikotarpio programa yra įtrauki ir atvira tiek kultūros organizacijoms, tiek ir bendruomenėms, skatina jas inicijuoti dialogą su savivaldybėmis ir verslu.

Taip pat, kaip viena iš aktualių problemų, buvo įvardinta kultūrinė edukacija, akcentuotas žinių, mokymų, pasikeitimo gerąja patirtimi poreikis. Šioje srityje galėtų prisidėti ir Lietuvos projektų vykdytojai įgyvendinę praėjusio laikotarpio projektus, ir partneriai iš  Norvegijos. Buvo pasidžiaugta, kad šiame etape didelis dėmesys skiriamas regioniniams projektams, kad ir mažosios bendruomenės gali dalyvauti programose su jungtiniais bendradarbiavimo projektais.

EEE mechanizmo kultūros programai numatyta 7 mln. Eurų, dar 1.235 mln. Eurų Lietuvos indėlis. Programos operatorius – Centrinė projektų valdymo agentūra, Kultūros ministerija yra programos partneris atsakingas už koncepcijos, turinio formavimą.

Renginį organizavo Kultūros ministerija kartu su CPVA.