Pradedamas kaupti nacionalinis nematerialaus kultūros paveldo vertybių bankas

Data

2018 03 09

Įvertinimas
1
savado_l1.jpg

„Žengiame svarbų žingsnį, saugodami nematerialųjį Lietuvos kultūros paveldą, pradedame sertifikuoti jo vertybes – mūsų žmonių per amžius sukauptus įgūdžius, žinias, susiformavusias tradicijas“, – pažymi kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson. – Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie sąvado kūrimo, ypač tiems, kurie saugo ir puoselėja mūsų kultūrinę atmintį“. Šiandien Vilniaus Rotušėje iškilmingai pristatomas 2017 metais patvirtinto nacionalinio sąvado pirmosios vertybės ir įteikiami sertifikatai jų saugotojams.

Tai – Kurtuvėnų Užgavėnės, Kupiškėnų vestuvės, Senovinis stintelių ir seliavų gaudymas žiemą sukant „bobas“ Mindūnų kaime ant Baltųjų Lakajų ežero, Jūžintų krašto keptinis alus, Pietinių (šilinių) dzūkų dainavimo tradicija Žiūrų kaime, Kryžių lankymas Griškabūdžio apylinkėse, Sodų rišimo tradicija, Lopšinių ir vaikų migdymo tradicijos Lietuvoje, Polka Lietuvoje ir Kūčios.

2017 m. buvo sudaryta Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado komisija. Ekspertų vertinimui buvo pateikta 18 paraiškų dėl nematerialiojo kultūros paveldo vertybės statuso suteikimo. Iš jų dešimt nutarta – įtraukti į Sąvadą.

Dar 2004 m. ratifikavusi UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją, Lietuva įsipareigojo sukurti Nematerialaus kultūros paveldo inventorių, registrą ar kito pobūdžio informacinę sistemą. Teisinis šios srities reguliavimas nėra paprastas – tai unikalus, analogų neturintis registras. Kiekviena šalis, atsižvelgdama į savo kultūrines ypatybes, tradicijas, kuria savo sąvadą (registrą). Jo tikslas – informacinių technologijų priemonėmis valdyti duomenis apie Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybes.

Lietuvos nacionalinis kultūros centras sustiprino savivaldybių specialistų, atsakingų už sąvado kūrimo procesų koordinavimą regionuose, tinklą. Šio registro kūrimas – tęstinis procesas. Bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos skatinamos kurti ir savivaldybių lygmens sąvadus, kad būtų išsaugoti mūsų amatai, papročiai, dainavimo, muzikavimo, šokio tradicijos, tautos išsiugdyti gebėjimai, sukauptos žinios apie žmogų, jo psichinę ir fizinę sveikatą, aplinką ir kt.

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado sukūrimo ir įdiegimo projektą įgyvendina Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Šiemet iš Valstybės investicijų programos  projektui skirta 140 tūkst. eurų.