Patvirtintos aiškesnės Užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymo taisyklės

Data

2018 06 27

Įvertinimas
1
paveldo objektas.jpeg

Parengta nauja Užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymo taisyklių redakcija. Šį dokumentą parengė Kultūros ministerija kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Užsienio reikalų ministerija, Kultūros paveldo departamentu, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centru bei Lietuvos savivaldybių asociacija.

Naujoje taisyklių redakcijoje numatyta aiški užsienio valstybėms reikšmingo paveldo valdytojų atsakomybė už tvarkymo darbų organizavimą ir jų atlikimą, detaliau aprašytos tvarkymo darbų procedūros. Nustatant istorinius faktus bus pasitelkiami ne tik Lietuvos archyvų, bet ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro specialistai.

Užsienio valstybėms reikšmingų paveldo objektų tvarkymo darbų nebus galima atlikti be Užsienio reikalų ministerijos sutikimo. O kai toks sutikimas gautas, darbų priežiūrą atliks Kultūros paveldo departamentas.

Taisyklėse numatytos  priemonės, kurios užkerta kelią bandymams užsienio valstybėms reikšmingo paveldo objektuose viešinti sovietinę ar nacistinę simboliką. Kultūros paveldo objektų valdytojai yra griežtai įpareigojami pateikti lankytojams istorinę tiesą atitinkančią informaciją apie užsienio valstybėms reikšmingo paveldo objektus. Tokios informacinės lentelės turėtų būti įrengtos iki 2021 m. liepos 1 dienos.

Naujos redakcijos taisyklių nuostatos yra daug aiškesnės ir išsamesnės. Savivaldybėms bus lengviau jas taikyti praktikoje, o priežiūros institucijos galės išsamiau konsultuoti kultūros paveldo objektų valdytojus ir operatyviau nustatyti galimus pažeidimus. Šis teisės aktas sudarys sąlygas tvarkyti užsienio valstybėms reikšmingo paveldo objektus ir kartu padės suvaldyti rizikas, susijusias su galima kitų šalių priešiška informacine politika. Tai padės stiprinti ir Lietuvos visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms.