Patvirtinti kvalifikaciniai reikalavimai muziejų vadovams

Data

2018 10 01

Įvertinimas
1
KM paveiksliukas.jpg

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, įgyvendindama Muziejų įstatymo pakeitimo nuostatas, patvirtino  kvalifikacinius reikalavimus nacionalinių, respublikinių ir savivaldybių muziejų direktoriams.

Kandidatai į vadovus muziejų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, privalės turėti humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities magistro išsilavinimą ir vadovaujamo darbo patirtį: pretendentai į nacionalinių muziejų vadovus – 5, į respublikinių – 3, į savivaldybių – 2 metų.

Visų muziejų vadovai turės išmanyti Konstituciją, Biudžetinių įstaigų įstatymą, Darbo kodeksą, Muziejų įstatymą, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą bei kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje. Jie taip pat turės būti susipažinę su muziejų srities tarptautiniais dokumentais – Hagos konvencija, UNIDROIT konvencija, Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija, Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo.

Kandidatai turės būti susipažinę ir su Lietuvos muziejų sistema, muziejų veiklos tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje, išmanyti ir taikyti muziejų srities taikomuosius tyrimus, gebėti prognozuoti muziejų sektoriaus raidos perspektyvas, taip pat mokėti lietuvių kalbą ir bent vieną iš šių užsienio kalbų: anglų, vokiečių ar prancūzų.

Detaliau su kvalifikaciniais reikalavimais galima susipažinti čia.

Seimas birželio mėnesį priėmė Muziejų įstatymo pataisas, kuriomis reglamentavo šių kultūros įstaigų vadovų kadencijas, nacionalinių muziejų vadovams nustatant dviejų iš eilės penkerių metų kadencijų ribojimą, o savivaldybių muziejų vadovams įvedant penkerių metų kadencijas. Taip pat įtvirtintas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas tiek einantiems muziejų vadovų pareigas, tiek kandidatams į šias pareigas bei reglamentuotas leidimas dirbti kitą darbą, tokio leidimo suteikimo sąlygos ir procedūros.