Patikslinti tvarkos aprašai reglamentuojantys kompensacinį atlyginimą autoriams

Data

2018 07 26

Įvertinimas
1
km pastatas.jpg

Vyriausybė, patikslinusi tvarkos aprašus, reglamentuojančius kompensacinio atlyginimo mokėjimą autoriams ir gretutinių teisių subjektams, pritarė, kad ketvirtadalį kompensacinio atlyginimo  už tuščią laikmeną, skiriamo Kūrybinės veiklos ir autorių teisių apsaugos programai, administruotų Lietuvos kultūros taryba (LKT). Anksčiau šią lėšų dalį programoms skirstė Kultūros ministerija.

 

Šiuo Vyriausybės nutarimu įtvirtintas Kultūros ministerijos ir autoriams atstovaujančių kolektyvinio administravimo organizacijų susitarimas, pasiektas po keletą mėnesių vykusių derybų. Kartu Kultūros ministerija įgyvendino Valstybės kontrolės rekomendacijas atsisakyti politikos įgyvendinimo funkcijų, susijusių su projektine ir konkursine veikla.

 

LKT iš šių lėšų organizuos konkursą kūrybinėms ir autorių teisių apsaugos projektams finansuoti.

Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA, atsakinga už kompensacinio atlyginimo už tuščią laikmeną surinkimą, iki 2018 m. rugpjūčio 15 d. turi pervesti Kultūros ministerijai 25 proc. nuo 2017 m. surinkto kompensacinio atlyginimo.

Primename, kad  pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 20 str. nuostatas, kurios yra suderintos su Europos Sąjungos teise, autorių teisių ir gretutinių teisių subjektai turi teisę gauti kompensacinį atlyginimą už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais.  AGATA nuo 2012 m. yra paskirta atsakinga organizacija surinkti kompensacinį atlyginimą autoriams, atlikėjams, fonogramų ir filmų gamintojams už jų kūrinių kopijavimą asmeniniais tikslais.

Įmonės, parduodančios Lietuvoje pagamintus ar iš kitų valstybių į šalį atvežtas atminties korteles, USB atmintines,  neintegruotus asmeninių kompiuterių diskus, skaitmeninius vaizdo ir garso leistuvus su atminties įrenginiu, asmeninius kompiuterius sumoka įstatymais nustatytą mokestį.

Kompensacinius atlyginimus išmoka autorių teises atstovaujančios organizacijos.

Taip pat aprašuose patikslintos sąvokos, susijusios su  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos  Nr. 2014/26/ES „Dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje“ perkėlimų į minėtą įstatymą.