Pasirengimas kultūros paveldo pertvarkai – apibendrinami diskusijų rezultatai

Data

2018 06 22

Įvertinimas
1
lentele.jpg

Birželio 22 d. Kultūros ministerijoje baigiamas konsultacinių susitikimų etapas su kultūros paveldo specialistais, visuomenės bei verslo asocijuotų organizacijų atstovais dėl Kultūros paveldo apsaugos institucinės pertvarkos metmenų. Metmenų projektas buvo pateiktas viešam aptarimui, kad prieš pradedant  kultūros paveldo pertvarką būtų inicijuota atvira ir skaidri diskusija dėl galimų pokyčių kultūros paveldo apsaugos srityje. Baigiamajame susitikime apibendrinamos keturiuose konsultaciniuose susitikimuose išsakytos pastabos bei aptariamos darbo grupės, kuri turės parengti Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelio projektą, sudarymo alternatyvos.

„Įgyvendindami Vyriausybės programos planą, kuriame numatyta parengti Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelį, pačiame ankstyviausiame etape, dar nepradėjus konkretaus teisėkūros proceso, pasirinkome pačią demokratiškiausią diskusijų formą – konsultacinius susitikimus, – sako susitikimus moderavęs kultūros viceministras Renaldas Augustinavičius. – Čia pristatėme mūsų vizijas ir kryptis, kur galėtume judėti paveldosaugos srityje, ir išgirdome konstruktyvios kritikos, į kurią atsižvelgę galėsime pradėti rengti Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelį. Be to, konsultaciniai susitikimai leido sužinoti kuo platesnį nuomonių spektrą, net ir tų, kurie paprastai nedalyvauja kasdieninėje paveldosaugos veikloje. Taip pat konsultaciniuose susitikimuose išsiaiškinome aktyviausius dalyvius, kuriems rūpi mūsų paveldosaugos ateitis. Konsultaciniuose susitikimuose dalyvavo 164 asmenys, atstovavę net 45 institucijoms, buvo registruojamos visų pasisakiusiųjų nuomonės, pastabos ir pasiūlymai.“

Išsakytos pastabos dėl metmenų bei pasiūlymai dėl darbo grupės bus pateikti Valstybinės kultūros paveldo komisijai, kad ji pateiktų savo ekspertinę nuomonę. Atsižvelgus į tai, Kultūros ministerijoje bus sudaryta darbo grupė, kuri iki šių metų pabaigos turės parengti Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelio projektą.

 Konsultaciniuose susitikimuose sutarta, kad į modelio projekto parengimą būtų įtrauktas kuo platesnis socialinių partnerių ratas, pradedant visuomenėmis organizacijomis, verslu ir baigiant asocijuotais profesionalų susivienijimais bei akademinėmis organizacijomis.

„Galime konstatuoti, kad Kultūros paveldo apsaugos institucinės pertvarkos metmenų projektas, kaip diskusijos pradžios instrumentas, pasiekė savo tikslą, – pažymi kultūros viceministras R. Augustinavičius. – Pradėjome atvirą ir konstruktyvią diskusija, apie tai, kokia kryptimi ir kaip norime judėti paveldosaugos srityje artimiausią dešimtmetį. Tai konsolidavo ir kultūros paveldo bendruomenę, turėjusią galimybę pasisakyti ir būti išgirsta“.