Paryžiuje pagerbtas poeto O.Milašiaus atminimas

Data

2017 11 20

Įvertinimas
4
IMG_9281.JPG

Lapkričio 15 – 16 d. Paryžiuje, Nacionalinėje Prancūzijos bibliotekoje ir lenkų bibliotekoje buvo surengta tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Oskaro Milašiaus kūrybinio palikimo tyrinėjimams „Oscar-Vladislas de Lubicz –Milosz. L‘intouchable solitude d‘un étranger“. Konferenciją organizavo O.Milašiaus kūrybos mylėtojų draugija „Les amis de Milosz“, vienijanti nemažą būrį prancūzų ir Prancūzijoje gyvenančių lietuvių. Mokslinius pranešimus apie O.Milašiaus kūrybą, poeto ir diplomato iškilią asmenybę, nuopelnus Lietuvos kultūrai ir istorijai, skaitė mokslininkai iš Belgijos, Lenkijos, Prancūzijos ir Lietuvos. Lietuvą atstovavo Vilniaus universiteto dėstytojos Nijolė Kašelionienė ir Genovaitė Dručkutė.

Lapkričio 15 d. lenkų bibliotekoje Paryžiuje taip pat buvo pristatytas muzikos ir garso spektaklis pagal O.Milašiaus kūrybą. Prancūzų aktorius Francis Coffinet skaitė O.Milašiaus poeziją, akompanuojant pianistui Etienne Champollion.

Konferencijai pasibaigus, Lietuvos ambasada Prancūzijoje sukvietė garbingus konferencijos dalyvius, pranešėjus ir O.Milašiaus draugijos narius į Ambasadą, kur surengė svečiams priėmimą bei pristatė ką tik lietuvių skulptoriaus Klaudijaus Pūdymo sukurtą O.Milašiaus skulptūrą, kuri kitais metais, minint poeto 140-ąsias gimimo metines, bus iškilmingai inauguruota Fonteblo mieste, esančiame netoli Paryžiaus, kur yra palaidotas O.Milašius.

 

 

Vida Gražienė

Lietuvos kultūros atašė Prancūzijoje