Mokytojams – prasmingos kultūrinės patirtys penktosiose „Menų dūzgėse“

Data

2018 04 03

Įvertinimas
1
Menu-duzges-zenklas-e1426253182574.jpg

Penktus metus, mokinių atotogų metu, kultūros įstaigose vyksta kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“. Savaitės tikslas – skatinti mokytojus mokytis visą gyvenimą, plėtoti kultūrinę kompetenciją ir suprasti edukacines erdves kaip mokinių mokymosi motyvaciją ir kūrybingumą skatinančią aplinką. Šios bendrystės savaitė reikalinga tam, kad savo pavyzdžiu mokytojai skatintų mokinius tyrinėti ir tobulėti, sukurtų naujų, aktyvių mokymąsi motyvuojančių užduočių ir tokiu būdu prisidėtų prie mokinių pasiekimų gerinimo.

„Menų dūzgių“ savaitės metu mokytojai tradiciškai kviečiami apsilankyti nuolatines muziejų ekspozicijas, parodas, dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, susipažinti su naujausiomis edukacinėmis programomis ir pasiūlymais įvairaus amžiaus vaikams, jaunimui. Tačiau greta informacinių ar mokomųjų renginių mokytojams bus siūloma išlaisvinti kūrybines galias užsiėmimuose ar tiesiog pasisemti įkvėpimo dalyvaujant kultūriniuose renginiuose. Planuojama, kad šiais metais per savaitę visoje Lietuvoje galimybe pasitobulinti, užmegzti abipusius ryšius ir generuoti kūrybiškas idėjas tolesniam darbui mokykloje pasinaudos per 700 mokytojų.

Maloni ir prasminga patirtis kultūros įstaigose gali rasti vietą kasdieniame mokytojo darbe. Pasisėmę įkvėpimo ir įgiję patirties mokytojai į kultūros erdves grįš jau kartu su mokiniais. Juo labiau, kad Kultūros ministerija skelbia, jog šiais metais dalis Lietuvos mokinių išbandys kultūros pasą. Naudodamiesi kultūros pasu mokiniai galės nemokamai lankytis aukštos kokybės kultūros ir meno įstaigų organizuojamuose renginiuose ir edukacinėse veiklose.

Anot 2017 m. atlikto tyrimo apie gyventojų dalyvavimą kultūriniame gyvenime, tik kiek daugiau nei pusė 15 m. ir vyresnių gyventojų per pastaruosius metus apsilankė muziejuose, parodose ar galerijose. Kultūros paso dėka mokiniai bus skatinami lankytis kultūros įstaigose ir ugdytis įprotį gyventi aktyvų kultūrinį gyvenimą. Prie meilės kultūrai puoselėjimo mezgant ir palaikant glaudžius ryšius prisijungs ir jungtinės kultūros ir švietimo darbuotojų pajėgos.

„Mokymasis už ugdymo įstaigos ribų suteikia mokymosi temai gyvenimišką pagrindą, padeda suprasti, kodėl to mokomės ir kaip išmoktą dalyką panaudosime gyvenime. Svarbu, kad išvyka į netradicinio mokymosi vietą būtų siejama su ugdymosi tikslais ir mokomojo dalyko įsisavinimu, gilinimu, pastiprinimu, nes tai nėra puikių įspūdžių paieška ar mokymosi paįvairinimas“, – sako Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro mokytoja Aldona Šliažaitė. Išėjimas už klasės ribų mokiniams padeda įgyti patirties, semtis žinių iš įvairių profesijų atstovų ir susieti mokymąsi su savo pomėgiais ir interesais. Ne mažiau svarbu, kad įvairiose erdvėse patirdami pažinimo džiaugsmą auga ištikimi kultūros vartotojai.

2014–2018 m. „Menų dūzgės“ skaičiais:

~150 institucijų
~500 renginių
~3500 dalyvių


„Menų dūzgės“ yra Ugdymo plėtotės centro inicijuojamas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos bei Švietimo ir mokslo ministerijos palaikomas renginys.