LRT laidų įsigijimas bus skaidresnis

Data

2018 05 30

Įvertinimas
3
pastatas km.jpg

Vyriausybė pritarė Kultūros ministerijos siūlymui pakeisti nuo 2003 metų galiojusią LRT laidų įsigijimo atskirąją ir pagal išimtis taikytą tvarką, o naująjį reglamentą nustatyti pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas ir viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Šis reglamentas bus taikomas LRT ir valstybinėms perkančiosioms organizacijoms, kai perkamos programos ar transliacijos laikas.

Taip pat patvirtintas naujas „Radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašas“. Aprašu siekiama užtikrinti galimybes kokybiškas programas ir laidas įsigyti skaidriai bei ekonomiškai naudingiausiomis sąlygomis.

Atsižvelgiant į Paslaugų pirkimo specifiką nustatyta aiški derybų vykdymo tvarka. Tvarkoje nustatyti derybų kriterijai jų vykdymo metu negalės būti keičiami, privalės būti sudaryta vertinimo komisija iš ne mažiau kaip 3 fizinių asmenų. Ši komisija dirbtų tris metus, vėliau turėtų būti pakeista ne mažiau kaip 1/3 dalis komisijos narių. Apraše įvardinta, kad  pirkimų organizatoriais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys.

Įtvirtintos nuostatos neriboja kūrybiškumo, poreikio pirkti specialias laidas ar programos kai paslaugas teikti gali tik konkretus tiekėjas dėl transliuotojo reitingais pagrįstų aplinkybių arba dėl transliuotojo numatyto programų tinklelio.

Siekiant kuo didesnio konkurso atvirumo ir skaidrumo, nustatyta, kad paraiškų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo apie pirkimą paviešinimo.  Taip pat pirkimo dokumentuose turi būti nurodomi tik objektyvūs ir nediskriminaciniai kvalifikacinės atrankos reikalavimai ir taisyklės. Užtikrinant vienodą prieinamumą ir pirkimo skaidrumą, nustatoma, kad transliuotojas ir tiekėjas bendraus ir keisis informacija tik raštu.

Neskelbiamą apklausą transliuotojas galės vykdyti tik išimties atveju arba kai pirkimo suma ne daugiau 10000 eurų. Taip pat nustatyta, kad Perkančioji organizacija per 30 dienų nuo ataskaitinių kalendorinių metų pabaigos skelbs savo interneto svetainėje atliktų pirkimų laisvos formos ataskaitą.