Laukiama pasiūlymų dėl Kultūros tarptautiškumo politikos koncepcijos

Data

2018 11 26

Įvertinimas
1
pastatas 2.jpg

Kultūros ministerija parengė Kultūros tarptautiškumo politikos koncepcijos projektą ir kviečia visuomenę teikti pastabas ir pasiūlymus šiai koncepcijai tobulinti.

Kultūros tarptautiškumo politikos koncepcijoje siekiama apibrėžti kultūros tarptautiškumo kuriamas kultūrinę, ekonominę, socialinę ir diplomatinę vertes, kultūros tarptautiškumo politikos tikslą ir uždavinius, susijusius su kūrėjų ir kultūros srities specialistų judumu, kultūros sklaida, potencialo pristatymu tarptautiniu mastu. Koncepcijoje siekiama nustatyti ir šios politikos poveikį kūrybinių produktų ir kultūros paslaugų įvairovei, kokybei ir konkurencingumui, formuojant turtingą kultūrinę aplinką, skatinant visuomenės atvirumą ir kūrybingumą.

Pateikiama koncepcija taip pat apibrėžia siūlomą kultūros tarptautiškumo politikos integruoto koordinavimo modelį, kuris padėtų efektyviau koordinuoti kultūros tarptautiškumo politikos sąsajas su užsienio politikos ir ūkio politikos tikslais ir siekti efektyvesnio kultūros potencialo panaudojimo šiose srityse.

Kultūros tarptautiškumo politikos koncepcijos projektas parengtas įgyvendinant Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, kuriame numatytas integruoto kultūros tarptautiškumo politikos modelio sukūrimas.

Susipažinti su Kultūros tarptautiškumo politikos projektu galite čia.

Siūlymus galima teikti Kultūros ministerijai iki 2018 m. gruodžio 10 dienos.

Daugiau informacijos rasite čia.