Kviečiame pareikšti nuomonę apie parengtą Nacionalinės muziejų koncepcijos projektą

Data

2018 07 05

Įvertinimas
1
logo.jpg

Kultūros ministerija kviečia visuomenę pareikšti nuomonę, pateikti pastabas, pasiūlymus dėl Nacionalinės muziejų koncepcijos pagal tvaraus vystymosi principus projekto, kurį parengė darbo grupė. Siūlymus galima teikti Kultūros ministerijai iki 2018 m. rugpjūčio 1 dienos.

Nacionalinė muziejų koncepcija pagal tvaraus vystymosi principus – priemonė, skirta nustatyti muziejaus bei muziejaus rinkinio apibrėžtis, muziejų misiją ir viziją, kuriamas vertes, muziejų tvaraus vystymosi kryptis, muziejų tinklą ir jo valstybinį valdymą, muziejaus steigėjo įsipareigojimus bei muziejų finansavimą.

Koncepcija parengta įgyvendinant Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano „Strateginio Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansavimo modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas“  dalies 9 priemonę „Nacionalinės muziejų koncepcijos pagal darnios plėtros principus sukūrimas ir išbandymas“.

Susipažinti su Nacionalinės muziejų koncepcijos pagal tvaraus vystymosi principus projektu galite: čia.

Pasiūlymus, pastabas galite teikti el. paštu: vaiva.lankeliene@lrkm.lt.