Kultūros viceministrė G. Žemaitytė dalyvavo 2005 m. UNESCO konvencijos tarpvyriausybinio komiteto sesijoje

Data

2020 02 13

Įvertinimas
0
Sans-titre-3-825x392.png

Kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė dalyvavo UNESCO Kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo konvencijos tarpvyriausybinio komiteto 13-oje sesijoje Paryžiuje. Sesijos renginiuose tarpvyriausybinis komitetas aptarė 2020–2021 metų darbo planą, apimantį kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo politikos stebėseną ir gebėjimų stiprinimą, taip pat Tarptautinio kultūros įvairovės fondo (IFCD) veiklos klausimus.

2005 metais Paryžiuje priimta UNESCO konvencija dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo aprėpia vienuolika sričių: kultūros politiką, medijas, skaitmeninę aplinką, visuomenės įtrauktį, nevyriausybinių organizacijų veiklą, menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą, kultūros prekių ir paslaugų judėjimą ir mainus, tarptautines sutartis ir susitarimus, nacionalinius darnaus vystymosi planus ir politiką, tarptautines darnaus vystymosi programas, lyčių lygybę, menininkų laisves. Konvencija skatinama pripažinti išskirtinį šiuolaikinės kultūros raiškos, kultūrinių prekių ir paslaugų pobūdį ekonominiu ir kultūriniu aspektais, taikyti priemones, skirtas kultūros raiškos įvairovei, prekių ir paslaugų kūrybai, gamybai, platinimui ir prieigai, taip pat sudaryti sąlygas informuotoms, skaidrioms ir įtraukioms kultūros valdymo sistemoms rastis ir plėtotis.

Bendradarbiavimo su UNESCO organizacija klausimus viceministrė G. Žemaitytė taip pat aptarė susitikimuose su UNESCO generalinės direktorės pavaduotoju komunikacijai ir informacijai Moezu Chakchouku ir UNESCO Kultūros politikos ir plėtros departamento direktore Paola Leoncini Bartoli.

Vizito Paryžiuje metu taip pat įvyko dvišaliai susitikimai su Aukštosios menų ir kultūrinio švietimo tarybos (HCEAC) generaline sekretore, Prancūzijos kultūros ir komunikacijos ministerijos atstove Mathilde Chevrel bei Prancūzų instituto Paryžiuje prezidentu Pierre‘u Buhler.

Lietuvos garbės konsulato kvietimu kultūros viceministrė G. Žemaitytė penktadienį su vizitu lankysis Vokietijos federalinėje Heseno žemėje, kur dalyvaus Vysbadene vyksiančiame Lietuvos kultūros pristatymo renginyje „Europos salonas“.