Kultūros taryba administruos Kūrybinės veiklos bei Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programų konkursus

Data

2018 08 22

Įvertinimas
1
Pastato lentelė.jpg

Kultūros ministerija perdavė Lietuvos kultūros tarybai (LKT) dviejų programų – Kūrybinės veiklos bei Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos – konkursų administravimo funkciją. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į Valstybinio audito ataskaitos išvadas, kuriose atkreipiamas dėmesys į Kultūros ministerijos konkurso būdu finansuojamų programų ir projektų kiekį, kliudantį sparčiau vykdyti kultūros politikos formavimo procesus.

Pagrindiniai šių finansavimo programų tikslai – skatinti kūrybinę veiklą finansuojant projektus, kurie sudarytų tinkamas sąlygas profesionalių menininkų kūrybai ir jos rezultatų sklaidai regionuose. Taip pat užtikrintų deramą atlygį autoriams ir atlikėjams, ugdytų jaunųjų meno kūrėjų kartą, sudarytų sąlygas plėtoti vaikų ir jaunimo saviraišką kultūrinėje ir meninėje veikloje. Programomis siekiama skatinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos modernizavimą, sudarant palankesnes sąlygas teisėtomis priemonėmis ir būdais internetu pasiekti literatūros, mokslo ir meno kūrinius. Taip pat siekiama, ugdant visuomenės pagarbą intelektinei nuosavybei ir nepakantumą neteisėtam jos naudojimui, plėtoti teisėtą intelektinės nuosavybės rinką ir taikyti naujus teisių licencijavimo modelius.

Kūrybinės veiklos programai numatyta skirti 323 713 EUR, o Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos – 485 569 EUR.

Šių programų lėšas sudaro 25 proc. kompensacinio atlyginimo, surinkto už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais ir kompensacinio atlyginimo, surinkto už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu.

Paraiškas šioms programoms įprasta tvarka LKT galima teikti iki rugsėjo 4 d. (imtinai).