Kultūros ministrė: Valstybės kontrolės rekomendacijos jau vykdomos

Data

2018 10 02

Įvertinimas
3
Pastatas 4.jpg

Kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonnson teigimu, Valstybės kontrolės rekomendacijos, pateiktos atliekant profesionalių teatrų ir koncertinių įstaigų auditą, padės įgyvendinti kultūros ir meno įstaigų tinklo pertvarką, kuri numatyta Vyriausybės programoje. Valstybės kontrolės rekomendacijos jau vykdomos.

„Mūsų Vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi kultūros srityje atlikti didelius pokyčius, tarp kurių – ir kultūros bei meno įstaigų tinklo pertvarka. Šiuo metu baigiama atlikti galimybių studija, analizuojanti kultūros srities Lietuvos politikoje įtvirtinimo bei strateginio vaidmens plėtros kryptis. Audito rekomendacijos pravers pertvarkos darbams“, – sako kultūros ministrė.

Kultūros ministerija, atsižvelgdama į Valstybės kontrolės rekomendacijas, parengė priemonių planą, kurį įgyvendins iki kitų metų pabaigos. Jame numatyta parengti kultūros įstaigų valdymo modelį, kas ketverius metus (kaip tai daroma su muziejais) vertinti jų veiklą, nustatyti kitų kultūros įstaigų veiklos kokybinio vertinimo kriterijų bei priemonių.

Ministrės teigimu, Valstybės kontrolė atliko didelį darbą – pirmą kartą pabandyta įvertinti Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų veiklos efektyvumą. Nors buvo aprėptas tik 2014–2017 metų laikotarpis, įžvalgos labai reikalingos valdant profesionaliojo scenos meno įstaigų tinklą, numatant veiklos prioritetus, racionaliai paskirstant lėšas.

Kultūros bendruomenės atstovai gali nevienareikšmiškai vertinti tokį tik finansinėmis kategorijomis grįstą kultūros įstaigų veiklos auditą. Kai kurie pasirinkti kiekybiniai vertinimo kriterijai, kaip pasirodymų užsienyje skaičius, labai priklauso nuo to, kiek valstybė gali tam skirti lėšų, ne tik nuo įstaigų aktyvumo tarptautinėje scenoje.

Kultūros ministerija jau yra pradėjusi nustatinėti kokybės rodiklius, pagal kuriuos bus vertinamas kultūros ir meno įstaigų veiklos efektyvumas. Patvirtinti nacionalinių profesionaliojo scenos meno įstaigų nuostatai, apibrėžiantys specifines tik šioms įstaigoms būdingas užduotis. Audito tyrime tai dar negalėjo atsispindėti, nes nuostatai galioja tik pirmus metus.