Kultūros ministrė reiškia užuojautą dėl Vacio Reimerio mirties

Data

2017 02 07

Įvertinimas
1
1,1,1.jpg

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson reiškia gilią užuojautą šeimai, artimiesiems, kultūros bendruomenei dėl žymaus poeto, vertėjo Vacio Reimerio mirties.

„Poeto Vacio Reimerio kūrybinis palikimas solidus ir brandus, kalbantis apie poeto ir žmogaus kelią, apie amžinųjų vertybių esmę, apie tai, kas svarbu kiekvienam“, – sakė Liana Ruokytė-Jonsson.

Poetas gimė 1921 m. rugpjūčio 3 d. Kuršėnuose lietuvių šeimoje. Pirmosiomis karo dienomis Vacys su broliu Adolfu ir seserimi Maryte buvo priversti trauktis į Latviją, o vėliau su kitais lietuviais buvo perkelti į Rusijos gilumą. Įsitraukė į dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ kolektyvo veiklą.

Po karo 1944–1949 m. buvo pakviestas vadovauti Kauno radijui. 1949–1969 m. vadovavo „Literatūros ir meno“ redakcijai. 1951–1956 m. studijavo Maskvos M. Gorkio literatūros institute. 1969–1986 m. – „Gimtojo krašto“ vyriausiasis redaktorius.   

Lietuvos rašytojų sąjungoje 2015 m. lapkričio mėn. pristatė paskutinę savo poezijos knygą – daugiau nei dviejų tūkstančių miniatiūrinės poezijos posmų rinkinį „…ir jūs pasakysite…“. V. Reimerio kūrybinį palikimą sudaro 35 poezijos rinkiniai, atsiminimų knyga, poezijos vertimai iš rusų kalbos. Ištikimas tradicinei lietuvių poezijos tėkmei, neatsisakęs ir šiuolaikinių formų įtakos, savo eilėse lietė būties, laiko, žmogaus esybės, ryšio su gamta klausimus.