Kultūros ministrė kartu su 16 Vidurio ir Rytų Europos šalių bei Kinijos ministrais pasirašė Hangdžou deklaraciją

Data

2017 09 22

Įvertinimas
1
16+1 forumas Kinijoje 2017-09.jpg

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson tęsia vizitą Kinijos Liaudies Respublikoje. Šiandien, rugsėjo 22 d., ministrė dalyvauja III-jame Vidurio ir Rytų Europos šalių ir Kinijos kultūrinio bendradarbiavimo forume tema „Sujunkime širdis, dalinkimės kultūra“, vykstančiame Hangdžou mieste. Forume pasirašyta Hangdžou deklaracija, kuria patvirtintas šių šalių bendradarbiavimo veiksmų planas 2018–2019 m.

Forumo metu 16-os Vidurio ir Rytų Europos šalių bei Kinijos kultūros ministrai aptarė dvejų metų kultūrinio bendradarbiavimo rezultatus ir iššūkius. Ministrė Liana Ruokytė-Jonsson skaitė pranešimą, kuriame akcentavo išskirtinius Lietuvos dalyvavimo 16+1 formate pasiekimus. „Mes labai didžiuojamės, kad mums pavyko pristatyti Lietuvos kultūrą ir meną Kinijoje įvairiuose kontekstuose, ypač sėkmingai ir įvairiapusiškai – vizualiųjų ir scenos menų srityse“, – kalbėjo Liana Ruokytė-Jonsson.

Forumo baigiamojoje dalyje pasirašyta Hangdžou deklaracija, kuria patvirtintas šių šalių bendradarbiavimo veiksmų planas 2018–2019 m.

Jame numatyta stiprinti meno organizacijų, asociacijų atstovų, kūrybinio jaunimo tiesioginius mainus, rengti kultūros ir kūrybinių industrijų, paveldo, bibliotekų ekspertų forumus, menininkų kūrybines stovyklas bei sudaryti sąlygas Kinijos kultūros ir meno pristatymams Europoje.

Siekiant gerinti 16+1 šalių keitimąsi kultūrine informacija, efektyviau koordinuoti įvairių sričių menų asociacijų veiklas, Hangdžou forumo dalyviai pritarė 16+1 šalių kultūrinio bendradarbiavimo koordinacinio centro steigimui Makedonijoje ir pasirašė susitarimo memorandumą. Numatoma, kad centras savo veiklą pradės nuo kitų metų pradžios.

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson dalyvavo dvišaliame susitikime su Kinijos kultūros ministru Luo Shugang. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie galimus sprendimus, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas Lietuvos ir Kinijos menininkų kūrybinėms kelionėms, suteikiant jiems kultūrines vizas.

Kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson kartu su Kinijos, Makedonijos ir Vengrijos kultūros ministrais dalyvavo spaudos konferencijoje, kurioje ministrė pabrėžė, kad šis bendradarbiavimas naudingas visoms pusėms. Ji akcentavo, kad Lietuva ir Baltijos šalys, Europos Sąjungos narės, yra vienos sparčiausiai besivystančių regiono ekonomikų, atviros visoms idėjoms ir bendradarbiavimui. „Vertiname, kad 1 plius 16 forumas koncentruojasi visų pirma į žmonių ryšius. Ypatingai svarbu, kad šis bendradarbiavimo formatas sudaro galimybes inicijuoti daugybę tiesioginių mainų, ne mažiau svarbus yra ir bendradarbiavimas tarp CEEC šalių. Turime intensyvinti dialogą, nepamirštant, kad svarbiausias šio bendradarbiavimo tikslas yra žmonės“, – kalbėjo ministrė. Ji pakvietė Kinijos kultūros organizacijas prisidėti prie Lietuvos šimtmečio minėjimo renginių Kinijoje.

Rugsėjo 23 d. kultūros ministrė dalyvaus Susitarimo dėl Vidurio ir Rytų Europos šalių ir Kinijos muzikos akademijų sąjungos steigimo ceremonijoje, kurioje Lietuvai atstovaus ir Susitarimą pasirašys Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius prof. Zbignevas Ibelgauptas.

Kitas 16-os Vidurio ir Rytų Europos šalių bei Kinijos kultūros ministrų forumas vyks 2019 m. Makedonijoje.