Kultūros ministrė: ES šalys prieš dezinformaciją turi veikti koordinuotai

Data

2018 11 27

Įvertinimas
1
ES taryba.jpg

Kova su internetinės dezinformacijos plitimu ir su tuo susiję iššūkiai žiniasklaidos ekosistemai – šia politinės diskusijos tema, antradienį aptartoje Briuselyje vykusioje Europos Sąjungos (ES) švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto reikalų taryboje, kalbėjo kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

Ministrė išsakė Lietuvos poziciją, kad šiuo metu Europos išorės veiksmų tarnybos ir Europos Komisijos rengiamame bendrame veiksmų plane dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant kovoti su prieš ES nukreipta trečiųjų šalių dezinformacija, reikėtų įvardinti pagrindinį dezinformacijos šaltinį – Rusiją.

„Dezinformacijos intensyvumas ir priešiškumas rodo, kad kiekviena atskira valstybė narė nėra pajėgi išspręsti šių didžiulių saugumo iššūkių. Kišimasis į rinkimus, sprendimų priėmimą ir demokratinio pasirinkimo laisvę nusipelno koordinuoto ir išsamaus ES atsako. Strateginė komunikacija turi būti svarbi ES darbotvarkės dalis, nustatant prioritetus ateinantiems penkeriems metams. Tik bendromis pastangomis galime pasiekti efektyvių rezultatų ir užtikrinti saugesnę aplinką mums visiems“, – sakė ministrė L. Ruokytė-Jonsson. Kartu ministrė pasidalijo Lietuvos gerąja patirtimi siekiant užtikrinti atsparumą informacinėms grėsmėms.

ES kultūros ministrų taryboje patvirtinta pažangos ataskaita dėl šiuo metu Europos Parlamento ir Tarybos svarstomos tęstinės programos „Kūrybiška Europa“. Europos Komisija būsimame ilgalaikiame 2021–2027 m. biudžete numato padidinti programos, pagal kurią remiami Europos kultūros, kūrybiniai ir audiovizualinis sektoriai, finansavimą iki 1,85 mlrd. eurų – tai yra 27 proc. didesnė suma, nei skirta šiuo metu veikiančiai programai. Naujojoje programoje dėmesys tenka trims sritims – „Media“, kuri yra programos „Kūrybiška Europa“ paprogramė, remianti ES kino ir kitą audiovizualinę pramonę, paprogramei „Kultūra“ bei tarpsektoriniams veiksmams. Tam, kad talentingi menininkai galėtų palaikyti ryšius visoje Europoje, o kūrėjams būtų paprasčiau bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu, siekiant skatinti Europos kultūrų ir kalbų įvairovę, bus vykdomi bendradarbiavimo projektai, kuriami tinklai ir platformos. Šis finansavimas taip pat bus skirtas bendradarbiavimui kultūros politikos srityje, laisvai ir įvairiai žiniasklaidos aplinkai skatinti ir kokybiškai žurnalistikai bei medijų raštingumui remti.

ES kultūros ministrų taryboje aptarti Europoje kuriamo turinio stiprinimo skaitmeninėje erdvėje ir kiti valstybių narių bendradarbiavimui kultūros srityje aktualūs klausimai.

Briuselyje taip pat įvyko dvišalis kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson ir Estijos kultūros ministro Indreko Saaro susitikimas, kuriame aptarta Estijos iniciatyva svarstyti galimybes Baltijos šalims prisijungti prie Šiaurės šalių kino ir televizijos paramos fondo.