Kultūros ministras: kova su dezinformacija – būdas apsaugoti Europos kultūrą ir demokratiją

Data

2019 05 23

Įvertinimas
1
M. Kvietkauskas ir S. Šatūnas.jpg

Nuo kovos su dezinformacija iki Europos Sąjungos (ES) piliečių pasitikėjimo žiniasklaida atkūrimo – šia politinės diskusijos tema ketvirtadienį Briuselyje vykusiame ES švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto reikalų tarybos posėdyje pasisakė kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas.

Kultūros ministro teigimu, labai svarbu stiprinti ES piliečių atsparumą dezinformacijai ir sąmoningumą, kuris įmanomas skatinant medijų raštingumo, kritinio mąstymo įgūdžius. Jis padėkojo ES Tarybai pirmininkaujančiai Rumunijai už toliau tęsiamas diskusijas dezinformacijos tema.

„Siekiant nuoseklumo, visada svarbu prisiminti, kas yra pagrindinis dezinformacijos šaltinis.  Europos Sąjungos vadovai daugelyje tarybų aiškiai įvardijo Rusiją. Atsparumo informacinėms grėsmėms didinimo, kovos su dezinformacija ir strateginės komunikacijos klausimai turi išlikti prioritetiniai Europos Sąjungos strateginėje darbotvarkėje – tai padės mums tinkamai apsaugoti save, mūsų Europos kultūrą ir demokratiją“, – sakė ministras M. Kvietkauskas. 

Pasak ministro, ne mažiau svarbu siekti ambicingesnių veiksmų, skatinant kokybiškos tiriamosios žiniasklaidos plėtrą. Lietuva laikosi pozicijos, kad tik valstybėms narėms ir Europos institucijoms bendradarbiaujant, stiprinant savo veiksmų koordinavimą bei susisteminus visus ES lygmeniu jau vykdomus ar planuojamus vykdyti veiksmus, sutelkus ekspertines žinias ir gerąją patirtį, daug lengviau galima surasti bendrą požiūrį ir pasiekti  rezultatų atkuriant sumažėjusį ES piliečių pasitikėjimą žiniasklaida.

Tarybos posėdyje taip pat diskutuota Europoje kuriamo turinio stiprinimo skaitmeninėje erdvėje klausimais. Kultūros ministras M. Kvietkauskas šioje diskusijoje atkreipė dėmesį į tai, kad norint tinkamai pasinaudoti skaitmeninių technologijų teikiama nauda, būtinas glaudesnis kultūros ir informacinių technologijų sektorių bendradarbiavimas. Taip pat itin reikšmingas skaitmeninių technologijų panaudojimas mokslo ir kultūros sektorių bendrose veiklose, sukuriant geresnes galimybes kultūros paveldo tyrinėjimui, užtikrinant paveldo objektų išsaugojimą, taip pat atkuriant pažeistus ar sunykusius objektus.

Skatinant vaikų ir jaunuolių kūrybingumą bei įsitraukimą į kultūros procesus, pritarta tarybos išvadoms dėl jaunų kūrybingų kartų, taip pat išvadoms dėl geresnės Europos audiovizualinių kūrinių tarpvalstybinės sklaidos, daugiausia orientuojantis į bendros gamybos kūrinius.

Briuselyje aptarti ir kiti valstybių narių bendradarbiavimui kultūros srityje aktualūs klausimai. Išklausyta Vengrijos informacija dėl Vesprėmo (Veszprém) miesto kandidatūros 2023 metais tapti Europos kultūros sostine ir Ispanijos bei Portugalijos informacija dėl pirmosios kelionės aplink pasaulį, kuriai vadovavo Fernandas Magelanas ir Chuanas Sebastianas Elkanas, 500 metų sukakties paminėjimo.

ES švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto reikalų tarybos nuotraukoje – kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas ir Lietuvos nuolatinio atstovo ES pavaduotojas, ambasadorius ypatingiems pavedimams Simonas Šatūnas.