Kultūros ministerijoje vyko susutikimas su kolektyvinio administravimo organizacijų atstovais

Data

2017 03 31

Įvertinimas
1
IMG_0645.JPG

Kovo 31 d. kultūros ministerijoje vyko susitikimas su kolektyvinio administravimo organizacijų atstovais, kuriame buvo aptartos svarbiausios šio sektoriaus problemos. Susitikime buvo kalbama apie būtiną šio sektoriaus organizacijų nuolatinį bendradarbiavimą, siekiant pokyčių autorių teisių modernizavimo srityje ir mokestinėje sistemoje.

„Šio susitikimo tikslas – pradėti nuoseklų bendradarbiavimą su kolektyvinio administravimo sektoriumi. Mes privalome nuolat konsultuotis tarpusavyje, siekiant pozityvių pokyčių. Džiaugiuosi tuo, kad kolektyvinio administravimo sektorius atviras ir pasiruošęs dirbti drauge, būtent dėl to kylančius iššūkius galėsime spręsti efektyviau“, – kalbėjo kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė.

Kolektyvinio administravimo organizacijų atstovai buvo supažindinti su tarpininkavimo derybose ir ikiteisminio kolektyvinio administravimo ginčų sprendimo tvarkos aprašais. Taip pat su Kultūros ministerijos iniciatyva suformuotos nepriklausomos teisės ekspertų grupės veiklos tikslais. Ši grupė tarpininkaus ir konsultuos atstovus visais teisiniais klausimai, susijusiais su sektoriaus specifika.

Susitikimo metu buvo aptartas nuo 2016 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusios autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų, suderintų su Kolektyvinio teisių administravimo direktyva, įgyvendinimas. Iki birželio 1 d. visos kolektyvinio administravimo organizacijos turės parengti ir patvirtinti su įstatymo nuostatomis suderintus kolektyvinio administravimo dokumentus ir juos paskelbti savo interneto svetainėse, taip pat sutvarkyti administruojamų kūrinių repertuarą.

Kultūros ministerijos atstovai informavo, kad autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo projektą, susijusį su kūrinių atgaminimu asmeniniais tikslais, numatoma pateikti svarstymui Seimo rudens sesijoje. Projekte numatoma, kad autorių teisių ir gretutinių teisių turėjai (autoriai, atlikėjai, fonogramų ir audiovizualinių kūrinių gamintojai) turi teisę gauti kompensacinį atlyginimą už audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais. Įstatymo projekte taip pat siūloma numatyti visų asmeniniam naudojimui atgaminamų kūrinių autoriams ir gretutinių teisių subjektams teisę gauti kompensacinį atlyginimą.

Buvo aptartas ir kolektyvinio administravimo organizacijų, atsakingų už kompensacinio atlyginimo paskirstymą, klausimas. Šiuo metu atsakinga skirstyti kompensacinį atlyginimą už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais audiovizualinių kūrinių prodiuseriams paskirta audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA. Skirdama asociacijas atsakingomis administruoti kompensacinį atlyginimą, Kultūros ministerija atsižvelgė į organizacijos steigimo tikslus ir veiklos sritį, atstovaujamų subjektų skaičių bei atstovaujamo repertuaro dydį. Susitikimo metu buvo nutarta, kad šiam klausimui aptarti būtinas atskiras susitikimas, dalyvaujant visiems kolektyvinio administravimo organizacijų atstovams.

Susitikimo metu buvo aptarti pasiūlymai, susiję su kūrybinėje veikloje dalyvaujančių fizinių asmenų apmokestinimu. Kultūros ministerija yra parengusi ir pateikusi klausimyną, skirtą kultūros įstaigoms ir kitiems socialiniams partneriams. Šiems aktualiems klausimams spręsti ateityje bus suformuota speciali darbo grupė, kurią sudarys Kultūros ministerijos, Finansų ministerijos, Mokesčių inspekcijos ir Sodros atstovai. 

Kolektyvinio administravimo organizacijos, turėdamos praktinę teisių įgyvendinimo patirtį, buvo skatinamos pateikti aiškią poziciją, dėl siūlomų autorių teisių modernizavimo nuostatų naudingumo. Atstovai taip pat buvo kviečiami teikia pasiūlymus, dėl šių nuostatų tobulinimo. 

Įgyvendinant Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą Kultūros ministerija vykdo valstybinę kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijų veiklos priežiūrą. Šiuo metu Lietuvoje veikia 5 kolektyvinio administravimo organizacijos, kurios ir dalyvavo susitiki – Asociacija LATGA įsteigta 1991 m. (administruoja Lietuvos ir užsienio autorių ir filmų prodiuserių teises), Muzikos kūrinių autorių teisių asociacija NATA įsteigta 2012 m. (administruoja Lietuvos muzikos kūrinių autorių teises), Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA įsteigta 1999 m. (administruoja Lietuvos ir užsienio atlikėjų ir fonogramų gamintojų teises), Asociacija GRETA įsteigta 2013 m. (administruoja Lietuvos atlikėjų ir fonogramų gamintojų teises) ir Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA įsteigta 2008 m. (administruoja Lietuvos ir užsienio filmų autorių ir prodiuserių teises). Susitikime taip pat dalyvavo ir UAB „Shakespeare music“ atstovas.