Kultūros ministerijoje pristatytas bandomasis tyrimas „Kultūros įstaigų vartotojų apklausos metodika“

Data

2017 04 06

Įvertinimas
1
(2) (2).jpg

Balandžio 6 d. Kultūros ministerijoje pristatytas bandomasis tyrimas „Kultūros įstaigų vartotojų apklausos metodika“. Kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė, sveikindama diskusijos dalyvius pabrėžė, kad kultūros vartotojų nuomonė yra labai svarbi formuojant ir įgyvendinant kultūros politiką.

Viceministrė G. Žemaitytė atkreipė dėmesį, kad vartotojų nuomonė apie paslaugas ilgą laiką buvo svarbi tik privačiam sektoriui, kuris tai vertino kaip vieną aktualiausių šio sektoriaus sėkmę lemiančių veiksnių. Anot viceministrės, kintant visuomenės struktūrai ir poreikiams vartotojų nuomonė apie paslaugas tampa itin svarbi ir viešajame sektoriuje.

„Vartotojų poreikių ir lūkesčių žinojimas bei jų tenkinimas teikia duomenis, reikalingus įstaigų veiklos efektyvumo vertinimui bei pokyčių kultūros lauke stebėsenai, taip pat lemia efektyvesnį kultūros paslaugų teikimą ir atitinkamai į vartotoją nukreiptus įstaigos veiklos pokyčius. Tačiau nustatant esamų kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, siūlau žvelgti giliau ir atkreipti dėmesį ir į nelankančiojo portretą, atsakyti į klausimą, kokių konkrečiai paslaugų reikėtų ar trūksta“, – kalbėjo Gintautė Žemaitytė.

Kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodiką Kultūros ministerija parengė siekdama pokyčių kultūros valdyme ir kreipdama dėmesį į augančius kultūros vartotojų poreikius bei atitinkamai skatindama kultūros sektoriaus įstaigas teikti kokybiškesnes, įvairesnes paslaugas.

Taip pat siekiama tobulinti Kultūros ministerijai pavaldžių ir nacionalinių kultūros bei meno įstaigų veiklos valdymą, stebėseną bei vertinimą.

Metodika buvo rengiama bendradarbiaujant su aukštųjų mokyklų atstovais – Vilniaus ir Kauno technologijos universitetais bei penkiomis kultūros srities įstaigomis, dalyvavusiomis bandomajame projekte: Lietuvos aklųjų biblioteka, Kauno IX forto muziejus, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Koncertinė įstaiga Kauno valstybinė filharmonija, Nacionalinis Kauno dramos teatras.

Numatoma, kad parengta Kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodika bus naudinga kultūros įstaigoms, bus naudojama siekiant pažinti savo vartotojus, jų poreikius bei tobulinant teikiamas paslaugas. Ši Metodika parengta teatrams, koncertinėms įstaigoms, bibliotekoms, muziejams.