Kultūros ministerija prašo Viešųjų pirkimų tarnybos įvertinti Gedimino kalno tvarkybos viešuosius pirkimus ir sutartis

Data

2018 01 05

Įvertinimas
0
logo.jpg

Kultūros ministerija, reaguodama į žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kurioje abejojama Lietuvos nacionalinio muziejaus organizuotu Gedimino kalno tvarkybos darbų projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir rangos darbų viešojo pirkimo, skaidrumu, pakartotinai prašo Viešųjų pirkimo tarnybos (VPT) pagal kompetenciją atlikti Lietuvos nacionalinio muziejaus įvykdyto viešojo pirkimo ir Tvarkybos darbų projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir rangos darbų sutarties ir kitų dokumentų patikrinimą (įvertinimą), ar nėra pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo ir jo poįstatyminių teisės aktų nuostatos.

Kultūros ministerija prašo atlikti tokį patikrinimą ir įvertinimą, nes būtina užtikrinti, kad, likviduojant ekstremaliojo įvykio priežastis ir padarinius, valstybės biudžeto lėšos yra naudojamos skaidriai ir efektyviai