Kultūros ministerija pertvarko patariamąsias tarybas ir komisijas

Data

2018 04 17

Įvertinimas
1
KM paveiksliukas.jpg

Per ateinančius dvejus metus turėtų beveik per pusę sumažėti Kultūros ministerijos patariamųjų kultūros ir meno tarybų ir komisijų, padedančių formuoti kultūros politiką. Jų veikloje bus užtikrintas platesnis visuomenės, kultūros organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, menininkų, kūrėjų atstovavimas, išgrynintos tarybų funkcijos.

Tokio poveikio ir naudos siekia Kultūros ministerija, parengusi ir patvirtinusi patariamųjų tarybų, komisijų ir darbo grupių sudarymo rekomendacijas.

Planuojama, kad racionaliau apibrėžus ir paskirsčius keliamas užduotis, iš šiuo metu veikiančių 40 komisijų ir tarybų iki 2020 metų liks apie 20.

„Kultūros ministerijos veikla apima didelį įvairių kultūros ir meno sričių ir temų spektrą, todėl buvo sukurta gana daug patariamųjų, ekspertinių tarybų bei komisijų. Ne visų veikla pateisino lūkesčius, ir ne visos buvo formuojamos vadovaujantis tais pačiais principais“. – sakė ministrė L. Ruokytė-Jonnson. – „Reikėjo nustatyti bendras jų formavimo ir darbo organizavimo taisykles, kad būtų bendradarbiaujama tarpusavyje“.

Pasak ministrės, siekdami demokratizuoti kultūros politiką, turime užtikrinti, kad formuojant kultūros politiką dalyvautų ir kultūros kūrėjai bei jų organizacijos, ir kultūros paslaugų vartotojai, ir akademinio pasaulio atstovai, vykdantys kultūros tyrimus. Vienas svarbiausių patariamųjų tarybų ir komisijų tikslų – įtraukti visuomenę į diskusijas dėl kultūros politikos, nes tai kultūros įstaigoms ir kultūros paslaugų teikėjams padės geriau suvokti ir tenkinti kultūros paslaugų vartotojų poreikius.

 

Kultūros ministerijos patariamųjų tarybų, ekspertų komisijų ir institucijų veiklos pertvarka bei optimizavimas – vienas iš Vyriausybės programoje numatytų darbų.

Tarybų, komisijų ir darbo grupių darbą administruoja Kultūros ministerijos skyriai, kuruojantys atitinkamas kultūros sritis. Informacija apie tarybas, komisijas ir darbo grupes skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt.

 

Su teisės aktu galima susipažinti čia.