Kultūros ir meno tarybos posėdyje – apie vykstančias ir numatomas pertvarkas

Data

2018 06 05

Įvertinimas
1
88888.JPG

Birželio 5 d. Kultūros ministerijoje įvyko Kultūros ir meno tarybos (LKMT) posėdis, kuriame dalyvavo kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

Kultūros ministrė informavo tarybos narius apie atliekamus kultūros lauko tyrimus, įgyvendinant Vyriausybės programos plane numatytus darbus – ilgalaikę kultūros strategiją 20192030 m. ir kultūros institucijų tinklo pertvarką bei pristatė šių tyrimų tarpinių įžvalgų, projektų pateikimo terminus. Ministrė pažymėjo, kad rengiant tinklo pertvarkos projektą taip pat bus remiamasi ir Valstybės kontrolės atliekamo audito išvadomis.

Posėdyje buvo kalbėta apie rengiamą plataus teisinio reguliavimo kultūros politikos pagrindų įstatymo projektą, turintį sąsajų su beveik dvidešimt kitų įstatymų, teisės aktų. Kultūros viceministras Gytis Andrulionis papasakojo apie atliekamą darbą, siekiant pritaikyti Lietuvai tinkamiausią kitų šalių patirtį.

Diskusijos metu pasikeista nuomonėmis, kaip Kultūros ir meno tarybos nariai galėtų labiau įsitraukti į teisės aktų rengimo procesą. Kultūros ministrė pakvietė LKMT narius teikti pasiūlymus kultūros pagrindų įstatymui ir aptarė, kada ir kaip tarybos nariams susipažinti bus teikiamas šio įstatymo projektas.

Kultūros ir meno tarybos posėdyje buvo kalbėta apie rengiamą Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo (SRTRF) pertvarkos modelį, vykstančią diskusiją dėl paveldo apsaugos sistemos pertvarkos metmenų, Kultūros ministerijos patariamųjų kultūros ir meno tarybų bei komisijų sudarymo tvarką, numatančią užtikrinti platesnį visuomenės, kultūros organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, menininkų, kūrėjų atstovavimą, bei kitais klausimais.