Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva nedraudžia televizijos programas perkelti į televizijos programų paketus, teikiamus už papildomą mokestį

Data

2019 07 08

Įvertinimas
0
ESTT sprendimas.jpg

Tokią išvadą padarė Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, liepos 4 d. sprendimu pripažinęs, kad Lietuva nepažeidė Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, kai 2016 metais Lietuvos radijo ir televizijos komisija sprendimu įpareigojo Baltic Media Alliance Ltd retransliuojamą rusiškos televizijos programą „NTV Mir Lithuania“ dėl joje nustatytos Visuomenės informavimo įstatymu draudžiamos skleisti informacijos transliuoti ar retransliuoti Lietuvos teritorijoje tik už papildomą mokestį platinamuose televizijos programų paketuose.

Teismo vertinimu, Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva ja apimančias sritis koordinuoja tik tiek, kiek tai susiję su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu tiesiogine prasme, todėl nedraudžia taikyti nacionalinių priemonių – teisės normų, kuriomis siekiama bendrojo intereso tikslo nenustatant antrinės televizijos programų kontrolės. Anot teismo išvadų, pritaikyta priemonė nepatenka į direktyvos taikymo sritį ir neužkerta kelio televizijos programos iš kitos valstybės narės atskirų programų perdavimui, kaip tai suprantama tiesiogine prasme, priimančiosios valstybės narės teritorijoje.

Po Europos Teisingumo Teismo sprendimo Vilniaus apygardos administracinis teismas turėtų tęsti administracinės bylos nagrinėjimą pagal pareiškėjos Baltic Media Alliance Ltd skundą.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, 2016 m. gegužę nustačiusi, kad Lietuvoje rusų kalba retransliuojamoje televizijos programoje „NTV Mir Lithuania“ buvo kurstoma tautinė neapykanta, savo sprendimu buvo įpareigojusi televizijos programos retransliuotojus ir platintojus internete perkelti šią televizijos programą į televizijos programų paketus, platinamus už papildomą mokestį, vieneriems metams nuo komisijos sprendimo įsigaliojimo.

Susipažinti su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu galima čia.