Atsižvelgiant į komisijos išvadą, atnaujintas sutarčių pasirašymas su dalinį finansavimą gavusiais pareiškėjais

Data

2017 11 10

Įvertinimas
1
Pastatas 1.jpg

Po viešumoje pasirodžiusių abejonių, Kultūros ministrė įpareigojo specialiai sudarytą komisiją įvertinti, ar vertinant paraiškas nebuvo pažeistos etikos normos ir viešųjų ir privačių interesų derinimas, skiriant dalinį finansavimą projektams iš Kūrybinės veiklos programos ir Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos lėšų.  Po komisijos išvados, kad  lėšos skirtos teisėtai, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, taip pat nepažeidžiant sprendimų priėmimo procedūrinės tvarkos, sutarčių pasirašymas atnaujintas.

Komisijai išnagrinėjus 2017 metais pagal Kūrybinės veiklos programą ir Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programą pateiktų projektų vertinimo ataskaitas, projektų vertinimą balais, ekspertų komisijos narių nusišalinimo ir projektų vertinimo balais atitikimą Kūrybinės veiklos programos aprašo ir Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos aprašo nustatytiems reikalavimams konstatuota, kad lėšos skirtos teisėtai, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, taip pat nepažeidžiant sprendimų priėmimo procedūrinės tvarkos.

Kartu Komisija pateikė išvadą, kurioje siūloma, atsižvelgiant į Vykdomosios valdžios sistemos sandaros tobulinimo koncepciją, Kultūros ministerijai apsvarstyti galimybę ateityje perduoti Kūrybinės veiklos programai ir Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programai skirtų lėšų administravimą pavaldžioms viešojo sektoriaus institucijoms, vykdančioms kultūros ir meno programų, projektų ir kitų priemonių finansavimą (pvz. Lietuvos kultūros tarybai ar kt.).