Atnaujinta Lietuvos ir Valonijos-Briuselio mainų programa

Data

2018 05 23

Įvertinimas
1
pastatas km.jpg

Kultūros ministerija kviečia Lietuvos kultūros ir meno atstovus susipažinti su atnaujintos Lietuvos ir Valonijos-Briuselio mainų programos teikiamomis galimybėmis.

Programoje pabrėžiama, kad abi šalys domisi parodomis, tarptautinėmis knygų mugėmis ir remia bei skatina savo autorių, muzikų, šokėjų, muzikos grupių, kompozitorių ir fotografų dalyvavimą kitoje valstybėje organizuojamuose svarbiuose kultūros ir meno renginiuose. Aktualizuojamas kultūros ir meno atstovų mobilumas, tam Lietuvoje išskiriama Lietuvos kultūros instituto vykdoma ekspertų vizitų programa. Muziejai ir vizualiojo meno įstaigos, organizacijos ir ekspertai kviečiami stiprinti tiesioginius ryšius. Kino srityje – skatinama bendra kino filmų gamyba ir kino filmų pristatymas bei dalyvavimas kitos valstybės organizuojamuose festivaliuose.

Kultūros srityje numatyta skatinti iniciatyvas, kuriomis siekiama geriau pažinti abiejų šalių kalbas ir literatūrą. Siekiama remti viena kitos mokslo leidinių ir literatūros klasikų bei šiuolaikinių autorių kūrinių vertimą. Atitinkamai iš Lietuvos pusės siūloma dalyvauti Lietuvos kultūros instituto vykdomoje Vertimų skatinimo programoje, o iš Valonijos-Briuselio – Lietuvos vertėjams stoti į Europos Seneffe literatūros vertėjų koledžą.

Lietuvos ir Valonijos-Briuselio mainų programos metmenys:   http://lrkm.lrv.lt/uploads/lrkm/documents/files/PASIRASYTA%20PROGRAMA%202018%2004%2026_LT.pdf