Atnaujinta ES Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva – saugesnei visuomenei

Data

2018 11 30

Įvertinimas
1
Pastato lentelė.jpg

Atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją bendroje Europos skaitmeninėje rinkoje, lapkričio 28 d. paskelbta Europos Sąjungos Parlamento ir Tarybos atnaujinta Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva, kurios dabartinė redakcija buvo patvirtinta 2013 metais. Naujoje direktyvoje iš dalies keičiamos prieš tai galiojusios nuostatos, susijusios su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu.

Naująja direktyvos redakcija siekiama išplėsti audiovizualines taisykles, kurios bus taikomos visam audiovizualiniam turiniui ne tik tradicinei televizijai ir užsakomosioms paslaugoms, bet ir vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformoms, tokioms kaip FacebookTwitterYoutube ir kt. Direktyvos pakeitimais valstybėms narėms užtikrinama galimybė imtis skubių ribojančių priemonių televizijos transliuotojų atžvilgiu, kuomet viešai kurstoma įvykdyti teroristinį nusikaltimą arba kyla rimtas ir didelis pavojus visuomenės saugumui, įskaitant ir nacionalinio saugumo bei gynybos užtikrinimą.

Be to, naujosiomis direktyvos taisyklėmis suteikiama galimybė lanksčiau rodyti televizijos reklamas, skatinamas Europos kūrinių populiarinimas užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų kataloguose. Taip siekiama apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo neigiamos informacijos poveikio bei visus piliečius nuo smurto, neapykantos, terorizmo kurstymo.

Naujoje direktyvos redakcijoje didelis dėmesys skiriamas visuomenės saugumo ir visuomenės sveikatos apsaugai. Ir toliau bus draudžiama reklamuoti cigaretes ir tabaką, įskaitant elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas, taip pat draudžiama reklamuoti receptinius vaistus. Išliks draudimai nepilnamečiams reklamuoti alkoholinius gėrimus ir nesveiką maistą, o vaikų programose – rodyti reklamas.

Atnaujintos Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taisyklės įsigalios nuo 2018 m. gruodžio 18 d. ES valstybės narės turės 21 mėnesį perkelti direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę.

Plačiau: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-33-2018-INIT/lt/pdf