Aptartos Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinio mechanizmo Lietuvoje galimybės

Data

2018 06 14

Įvertinimas
1
file.jpeg

Lietuvoje lankėsi Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo valdybos nariai. Vizito tikslas – aptarti kultūros programos 2014–2021m. planavimo, koncepcijos bei strategijos klausimus.

Susitikimuose su Kultūros ministerijos bei įvairių kultūros sričių atstovais daugiausia dėmesio buvo skirta kultūros sektoriaus iššūkių nustatymui ir galimų sprendimo būdų išgryninimui. Iš esmės pritarta Lietuvos pasiūlymams dėl programos koncepcijos projekto bei sutarta dėl programos tikslų ir pagrindinių rezultatų.

Pagal EEE ir Norvegijos finansinį mechanizmą kultūros programai numatyta skirti 7 mln. eurų, ir dar 1,235 mln. eurų Nacionalinio indėlio.

Kad veiksmingai būtų panaudotos programos teikiamos galimybės, nuspręsta į programos planavimą įtraukti bendruomenių, savivaldos, verslo, kultūros įstaigų, įvairių nevyriausybinių organizacijų bei kultūros projektų organizatorių atstovus.

Buvo sutarta, kad būsimos kultūros programos koncepcijoje turėtų atsispindėti kultūros ir meno paslaugų mobilumo regionuose didinimas bei skatinimas keistis žiniomis ir gerąja praktika kultūros paveldo objektų priežiūros srityje, kultūros ir meno įstaigų bei vietos bendruomenių, savivaldybės ir verslo sektorių partnerystė.

Susitikimuose išryškėjo ir aktualios kultūros lauko problemos. Tai – kultūros paveldo valdymas bei priežiūra, kultūrinė edukacija, kultūros paslaugų prieinamumas, jų kokybė regionuose.

Valdybos nariai taip pat susitiko su Finansų ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros bei suinteresuotų šalių atstovais.

Šios programos operatorius – Centrinė projektų valdymo agentūra, Kultūros ministerija yra programos partneris atsakingas už koncepcijos, turinio formavimą.