Apeliacinės instancijos teismas buvusio LNOBT vadovo G. Kėvišo atleidimą iš darbo pripažino teisėtu

Data

2018 03 21

Įvertinimas
1
KM logo.jpg

Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs G. Kėvišo apeliacinį skundą dėl jam nepalankaus Vilniaus apylinkės teismo sprendimo, šį sprendimą paliko nepakeistą. Vilniaus apygardos teismui G. Kėvišas buvo apskundęs Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą atmesti jo ieškinį, kuriuo buvo siekiama panaikinti 2017 m. birželio 12 d kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson įsakymą atleisti jį iš darbo, grąžinti į buvusias pareigas ir priteisti neturtinę žalą.

Teismas konstatavo, kad G. Kėvišas šiurkščiai pažeidė darbo pareigas dirbdamas VšĮ „Vilniaus festivaliai“, nes neturėjo Kultūros ministerijos leidimo dirbti kitą darbą. Jis taip pat nebuvo gavęs ministerijos leidimo vykdyti individualią veiklą ir pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas. G. Kėvišas sprendė klausimus, susijusius su savo sūnaus vadovaujama bendrove „Riverside Music Limited“, iš kurios gavo pajamų.

Teismas pripažino, kad atsižvelgiant į G. Kėvišo eitų pareigų specifiką ir reikšmingumą, jam pagrįsta taikyti didesnius atidumo, atsargumo, rūpestingumo reikalavimus. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad G. Kėvišas nesiėmė aktyvių, protingų pastangų pateikti Kultūros ministerijai visus reikalingus duomenis ir gauti leidimą dirbti kitą darbą, buvo pakankamas pagrindas jo elgesį vertinti kaip šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, atitinkantį savavaliavimo apibrėžtį.

Teismas pabrėžė, kad G. Kėvišo užimtų pareigų, pobūdis, jų svarba LNOBT veiklai sąlygojo tai, kad Kultūros ministerijai, įgyvendinančiai LNOBT steigėjo ir savininko – valstybės – funkcijas, yra svarbu pasitikėti nacionalinio teatro vadovu. Teismas reikšminga bylos aplinkybe pripažino ir tai, kad apeliantas buvo įstaigos (juridinio asmens) vadovas, todėl jį ir įstaigos savininkę – valstybę – siejo pasitikėjimo santykiai. Dėl to buvęs LNOBT vadovas G. Kėvišas privalėjo veikti didžiausio pasitikėjimo principu.

Vilniaus apygardos teismas, įvertinęs byloje surinktų duomenų visumą, konstatavo, kad Vilniaus apylinkės teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, priėjo prie faktiškai ir teisiškai pagrįstos išvados. Buvo nustatytos visos būtinos sąlygos taikyti buvusiam LNOBT vadovui G. Kėvišui drausminę nuobaudą už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą už savavaliavimą ir už apelianto, ėjusio LNOBT vadovo pareigas, veikimą, esant tiesioginei ir nuolatinei interesų konflikto grėsmei.

Vilniaus apygardos teismo sprendimas per tris mėnesius gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.