2014 m. viešieji pirkimai

2014 m. viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbią supaprastintą atvirą projekto konkursą, kurio tikslas – išsirinkti geriausią ir tinkamiausią logotipo projektą kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ renginiams žymėti.

Kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipo projekto konkurso vertinimo komisija informuoja, kad pasibaigus nustatytam atidėjimo terminui, 2014 m. gruodžio 22 d. buvo patvirtinta galutinė logotipo projektų eilė ir nustatytas konkurso laimėtojas. Visa informacija pateikiama pridėtame rašte.

Kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipo projekto konkurso vertinimo komisija informuoja, kad 2014 m. gruodžio 5 d. 9 val. 00 min. Kultūros ministerijos (J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius) Rudojoje salėje (210 kab.) II aukšte bus atplėšiami antri vokai su Kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipo projektų devizų šifrais ir kita pirkimo dokumentuose prašoma informacija. Prašome susipažinti su pridėtu raštu.


Kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipo projekto konkurso vertinimo komisija informuoja, kad 2014 m. lapkričio 28 d. buvo priimtas sprendimas atnaujinti pirkimo procedūras.

Kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipo projekto konkurso vertinimo komisija 2014 m. lapkričio 26 d. gavo pretenziją dėl supaprastinto atviro kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipo projekto konkurso. Projekto konkurso procedūros sustabdomos iki kol bus išnagrinėta pretenzija ir priimtas sprendimas. 

Kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipo projekto konkurso vertinimo komisija susipažino su Kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipo projekto pasiūlymų pirmame voke pateikta informacija. Pridedame raštą.

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KULTŪROS EDUKACIJOS SAVAITĖS „MENŲ DŪZGĖS“ LOGOTIPO PROJEKTO KONKURSO PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipo projekto konkurso vertinimo komisija informuoja, kad 2014 m. lapkričio 7 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gavo vieno iš tiekėjo paklausimą dėl pirkimo sąlygų.

Komisija pateikia pirkimo sąlygų paaiškinimą.

Projekto konkurse turi teisę dalyvauti fiziniai, juridiniai asmenys ar tokių asmenų grupės.

Projekto konkurso sąlygos su priedais (taip pat ir paaiškinimai, patikslinimai) skelbiami kartu su skelbimu CVP IS. Tiekėjai, norintys dalyvauti pirkime ir gauti pirkimo dokumentus, jų patikslinimus, paaiškinimus, informaciją apie vokų su tiekėjų dokumentais atplėšimo datą, turi jame registruotis priimdami kvietimą CVP IS. (Nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).

Neužsiregistravę tiekėjai taip pat gali dalyvauti projekto konkurse, tačiau jie negaus perkančiosios organizacijos pranešimų, projekto konkurso sąlygų paaiškinimų, patikslinimų ir informacijos apie vokų su tiekėjų dokumentais atplėšimo datą, tiekėjai turės patys savo iniciatyva sekti informaciją, skelbiamą CVP IS adresu (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/) ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje (www.lrkm.lt).

Logotipo projektas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 17 d. 14 val. 00 min. adresu: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Basanavičiaus g. 5, Vilnius, 216 kabinetas.

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą


 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia mažos vertės  demonstracinių stendų plotų nuomos supaprastintą atvirą konkursą.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kviečia tiekėjus dalyvauti pirkime dėl demonstracinių stendų plotų nuomos, skirtos plakatams, Lietuvos miestų viešosiose erdvėse anonsuojantiems M. K. Oginskio 250-ųjų gimimo metinių sukaktį ir valstybės švenčių (Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, Kovo 11-osios – Valstybės nepriklausomybės atkūrimo dienos, Liepos 6 – Lietuvos valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos) minėjimo renginius 2015 metais .

Pirkimas vykdomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Skelbimas apie pirkimą (SK6)


Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia mažos vertės konsultavimo paslaugų, skirtų 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijų į kultūros paveldą ir kultūros infrastruktūrą vertinimui ir susijusių su investicijų ekonomine analize ir valstybės pagalbos nuostatų taikymu pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu.

Pirkimas skirstomas į dvi dalis, dėl kurių su laimėjusiais (-iu) tiekėjais (-u) bus pasirašomos atskiros sutartys kiekvienai pirkimo daliai:

I dalis. Konsultavimo paslaugos, skirtos 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų į kultūros paveldą ir kultūros infrastruktūrą vertinimui ir susijusios su investicijų ekonomine analize;

II dalis. Konsultavimo paslaugos, skirtos 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų į kultūros paveldą ir kultūros infrastruktūrą vertinimui ir susijusios su valstybės pagalbos nuostatų taikymu.

Pirkimas vykdomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Skelbimas apie pirkimą (SK6)

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10