2013 m. viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia supaprastintą atvirą konkursą ,,KULTŪROS IR MENO INSTITUCIJŲ VEIKLOS VERTINIMO IR VALDYMO MODELIO GALIMYBIŲ STUDIJA"

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija numato įsigyti Kultūros ir meno institucijų veiklos vertinimo ir valdymo modelio galimybių studijos parengimo paslaugas. Pirkimo objektas - parengti kultūros ir meno įstaigų (Nacionalinių ir valstybės teatrų, Kultūros ministerijos valdymo sričiai priskirtų bibliotekų, muziejų, koncertinių įstaigų, taip pat viešųjų įstaigų, kurių steigėjas ar dalininkas yra Kultūros ministerija) valdymo modelio, orientuoto į veiklos efektyvumo didinimą, susiejant veiklos rezultatus su skiriamu finansavimu, bei numatant veiksmingą vertinimo sistemą galimybių studiją. Pagal Konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą parengtas pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis CVP IS turi būti pateiktas iki 2013 m. spalio mėn. 30 d. 10:00 val. Lietuvos Respublikos laiku. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir paslaugų tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę paslaugų tiekėjai). Tiesioginį ryšį su paslaugų tiekėjais įgaliotas palaikyti elektroninio pirkimo administratorius – Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Nerijus Baranauskas, tel. (8 5) 219 3464, faks. (8 5) 262 3120 el. p.: n.baranauskas@lrkm.lt

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4) (11.04)

Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4) (11.08)


 DĖL LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ ATMINIMO ĮAMŽINIMO LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE VILNIUJE PROJEKTŲ KONKURSO GALUTINĖS PROJEKTŲ EILĖS PASKELBIMO

Lietuvos laisvės kovotojų atminimo įamžinimo Lukiškių aikštėje Vilniuje meninės idėjos projektų vertinimo komisija informuoja, kad pasibaigus nustatytam atidėjimo terminui, 2013 m. gruodžio 18 d. (Protokolo Nr. 20) buvo patvirtinta galutinė projektų eilė:
1. Devizas „Tautos dvasia“ (aut. Vidmantas Gylikis);
2. Devizas „Šviesa“ (aut. Kęstutis Antanėlis, Dalius Regelskis, Gintautas Tiškus);
3. Devizas „Lietuvos laisvė“ (aut. Gitenis Umbrasas);
4. Devizas „Laisvės motina“ (aut. Algirdas Kuzma, Stanislovas Kuzma);
5. Devizas „Proveržis“ (aut. Kęstutis Lanauskas, Robertas Antinis, Linas Tuleikis ir, autorių prašymu, Paulius Vaitiekūnas).   
6. Devizas „Ramybės karalius“ (aut. Vladas Vildžiūnas, Kunotas Vildžiūnas, Martynas Lukošius);
7. Devizas „Plienas ir akmuo“ (aut. Regimantas Midvikis);
8. Devizas TMLDMŠ (aut. Tautvilas Povilionis);
9. Devizas „Išsaugota laisvė“ (aut. Kęstutis Musteikis);
10. Devizas „Requiem atminčiai“ (aut. Valdas Bubelevičius);
11. Devizas „Laisvės žiedas“ (aut. Valdas Jurevičius);
12. Devizas „Miškas“ (aut. UAB „Uostamiesčio projektas“: Algis Vyšniūnas, Jonas Jagėla);
13. Devizas „Pilkapis“ (aut. Antanas Balkė);
14. Devizas „Susikabinimas“ (aut. Rytas Jonas Belevičius);
15. Devizas „Koplytėlė“ (aut. Petras Lisauskas);
16. Devizas „Susitaikymas“ (aut. Karolis Juškevičius, Mykolas Sauka);
17. Devizas „Demokratijai“ (aut. Arūnas Žygas).


Jaunųjų menininkų kūrybinės ir socialinės padėties tyrimo paslaugų pirkimas

 Įvykdytos sutarties ataskaita (At-8)


Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimo atlikimo paslaugų pirkimas

Pirkimo procedūrų ataskaita (At-1)


Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas

Pirkimo procedūrų ataskaita (At-1)


Kultūros ministerijos centralizuotos kompiuterinės duomenų valdymo sistemos (finansų apskaitos ir valdymo informacinės sistemos) analizės ir diegimo paslaugų pirkimas

(Pirkimo procedūrų ataskaita At-1)  


Kultūros ministerijos patalpų, esančių J. Basanavičiaus g. 5, Vilniuje, fizinės apsaugos paslaugų pirkimas

(Pirkimo procedūrų ataskaita At-1)


Kultūros ministerijos Valstybinės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemos Navision programinės, techninės įrangos ir konsultacijų programos naudojimo klausimais paslaugų pirkimas

(Pirkimo procedūrų ataskaita At-1)


Romų integracijos ir kultūros puoselėjimo paslaugų Vilniaus mieste pirkimas

Pirkimo procedūrų ataskaita At-1


Kultūros ministerijos supaprastintas pirkimas "Naujo automobilio pirkimas" (Įvykdytos sutarties ataskaita)


Tautinių mažumų integracijos ir kultūros puoselėjimo paslaugų pirkimas (pirkimas dalinai įvykdytas). Pirkimo procedūrų ataskaita (At-1); Informacinis pranešimas apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą (Sk-5)


Kultūros ministerijos centralizuotos kompiuterinės duomenų valdymo sistemos (dokumentų valdymo sistemos) diegimo paslaugos (pirkimas pradėtas 2011 m., įvykdytas 2012 m.)
Pirkimo procedūrų ataskaita


Kultūros ministerijos Valstybinės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemos Navision programinės, techninės įrangos ir konsultacijų programos naudojimo klausimais paslaugų pirkimas (Pirkimo procedūrų ataskaita At-1)


Serverinės įrangos pirkimas (ES lėšomis) (Pirkimo procedūrų ataskaita At-1) (Įvykdytos sutarties ataskaita)


Kultūros ministerijos viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų bazės sukūrimo paslaugų pirkimas (Pirkimo procedūrų ataskaita (At-1)

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10