2011 m. viešieji pirkimai

Įvykę viešieji pirkimai:
Elektros energijos, kaip prekės pirkimas
Pirkimo procedūrų ataskaita

Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų supaprastintas atviras konkursas
Pirkimo procedūrų ataskaita
Bendros valstybės vadovų laidojimo vietos ir Prezidento Algirdo Brazausko kapavietės Antakalnio kapinėse, Vilniuje, sutvarkymo projektinių pasiūlymų (idėjinio projekto) projekto konkursas

Prezidento A. Brazausko kapavietės konkurso rezultatai

Tautinių mažumų integracijos ir kultūros puoselėjimo paslaugų supaprastintas atviras konkursas
Pirkimo procedūrų ataskaita

Kultūros ministerijos patalpų, esančių J. Basanavičiaus g. 5, Vilniuje, fizinės apsaugos paslaugų pirkimas

Pirkimo procedūrų ataskaita

 Mokymų, skirtų žinių apie ES institucijas bei teisinę sąrangą, didinimui,mokymų, skirtų gebėjimų, susijusių su įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimu, tobulinimui, mokymų, skirtų bendrųjų vadybinių gebėjimų tobulinimui, mokymų, skirtų viešojo sektoriaus finansų valdymo tobulinimui ir viešojo sektoriaus auditorių kvalifikacijos tobulinimui paslaugų pirkimas, kuris atliekamas įgyvendinant projektą „Kultūros ministerijos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administravimo gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-03-V priemonė „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-061), Europos Sąjungos lėšomis
Pirkimos procedūrų ataskaitos (1, 2, 3)

Kita informacija, susijusi su viešaisiais pirkimais:

Planuojami viešieji pirkimai 2011 metais

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10