Viešieji pirkimai

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA SUPAPRASTINTĄ ATVIRĄ PROJEKTO KONKURSĄ „KULTŪROS MINISTERIJOS LOGOTIPO IR STILIAUS KNYGOS SUKŪRIMAS“.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija vykdo supaprastintą atvirą projekto konkursą „Kultūros ministerijos logotipo ir stiliaus knygos sukūrimas“, siekdama įsigyti Kultūros ministerijos logotipo sukūrimo ir jo panaudojimo pavyzdžių (stiliaus knyga) parengimo paslaugas.

Pratęstas logotipo projekto pasiūlymų pateikimo terminas: Logotipo projektas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 23 d. 9 val. 00 min. adresu: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Basanavičiaus g. 5, Vilnius, į 12 kabinetą konkurso sąlygų 1.8 punkte nurodytam kontaktiniam asmeniui iki 2016 m. gruodžio 23 d. 8 val. 45 min. Tuo atveju, jeigu dalyvis atvyksta į pačią vokų su Logotipo projekto pasiūlymais atplėšimo procedūrą, Logotipo projektas gali būti pateiktas kontaktiniam asmeniui Baltojoje salėje (211 kabinete) iki 2016 m. gruodžio 23 d. 9 val. 00 min. Pavėluotai gauti dokumentai, atsiųsti paštu arba per kurjerį, bus registruojami ir skelbiami perkančiosios organizacijos puslapyje www.lrkm.lt su prašymu atsiimti pavėluotai pateiktus dokumentus.

Logotipo projektai turi būti parengti ir pateikti, užtikrinant jų anonimiškumą.

Supaprastinto atviro projekto konkurso „Kultūros ministerijos logotipo ir stiliaus knygos sukūrimas“ rezultatai (raštas)

2016 m. gruodžio 28 d. Raštas dėl Logotipo ir stiliaus knygos. Pasiūlymų atmetimas

2016 m. gruodžio 22 d. raštas dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo

Patikslintos supaprastinto atviro projekto konkurso sąlygos

2016 m. gruodžio 15 d. raštas dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo ir patikslinimo

 

Patikslintos supaprastinto atviro projekto konkurso sąlygos
2016 m. gruodžio 14 d. raštas dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo ir patikslinimo

Patikslintos supaprastinto atviro projekto konkurso sąlygos
Skelbimas dėl papildomos informacijos arba pataisos (SK4)
2016 m. gruodžio 6 d. raštas dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo ir patikslinimo

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą (SK2)
Pirkimo sąlygos

Tiekėjus iki 2016 m. spalio 5 d. 8:00 val. CVP IS priemonėmis, el. paštu anastasija.dichtiar@lrkm.lt arba faksu Nr. (8 5) 262 3120, kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Kultūros ministerijos logotipo ir jo panaudojimo pavyzdžių sukūrimo paslaugų techninės specifikacijos projekto.

Techninės specifikacijos projektas

Tiekėjus iki 2016 m. rugsėjo 5 d. 8:00 val. CVP IS priemonėmis, el. paštu anastasija.dichtiar@lrkm.lt arba faksu Nr. (8 5) 262 3120, kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Kultūros ministerijos logotipo ir jo panaudojimo pavyzdžių sukūrimo paslaugų techninės specifikacijos projekto.

Techninės specifikacijos projektas


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA SUPAPRASTINTĄ ATVIRĄ KONKURSĄ „GYVENTOJŲ DALYVAVIMO KULTŪROJE IR PASITENKINIMO KULTŪROS PASLAUGOMIS TYRIMAS“

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016 m. rugsėjo d. 27 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą (SK1)

Pirkimo sąlygos


Tiekėjus iki 2016 m. rugpjūčio 22 d. 8:00 val. CVP IS priemonėmis, el. paštu jurga.stoniene@lrkm.lt arba faksu Nr. (8 5) 262 3120, kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimo techninės specifikacijos projekto.

Techninės specifikacijos projektas


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA SUPAPRASTINTĄ ATVIRĄ KONKURSĄ „NAUDOJIMOSI ELEKTRONINĖMIS KULTŪROS PAVELDO PASLAUGOMIS METODIKOS PARENGIMO IR TYRIMO ATLIKIMO PASLAUGOS“

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016 m. rugpjūčio 23 d. 9 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1)

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą (SK1)

Pirkimo sąlygos

Tiekėjus iki 2016 m. liepos 28 d. 8:00 val. CVP IS priemonėmis, el. paštu anastasija.dichtiar@lrkm.lt arba faksu Nr. (8 5) 262 3120, kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Naudojimosi elektroninėmis kultūros paveldo paslaugomis metodikos parengimo ir tyrimo atlikimo techninės specifikacijos projekto.

Techninės specifikacijos projektas


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA SUPAPRASTINTĄ ATVIRĄ KONKURSĄ „KELIONIŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGOS“

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą (SK1)

Skelbimas dėl papildomos informacijos arba pataisos (SK4)

Pirkimo sąlygos

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINAMAS SUDARYTI PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS:

Pirkimo objektas – Kelionių organizavimo paslaugos (II pirkimo dalis)

Numatoma preliminariosios sutarties kaina – iki 75000 Eur su PVM

Laimėjusių dalyvių pavadinimai, jų pasirinkimo priežastis – Uždaroji akcinė bendrovė Baltijos kelionių agentūra 123622681, UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DELTA" TURIZMO CENTRAS  125318887. Du pasiūlymų eilėje esantys tiekėjai (preliminariosios sutartys sudaromos su dviem tiekėjais)

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1)

Tiekėjus iki 2016 m. liepos 29 d. 8:00 val. CVP IS priemonėmis, el. paštu elmyra.eidejiene@lrkm.lt arba faksu Nr. (8 5) 262 3120, kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Kelionių organizavimo paslaugų techninės specifikacijos projekto.

Techninės specifikacijos projektas


Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia supaprastintą atvirą konkursą „ŽINIASKLAIDOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO RAŠTINGUMO LYGIO NUSTATYMO TYRIMO METODIKOS PARENGIMO PASLAUGOS“.

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą (SK1)

Pirkimo sąlygos

Paslaugų teikėjus iki 2016 m. liepos 25 d. 8:00 val. CVP IS priemonėmis, el. paštu elmyra.eidejiene@lrkm.lt arba faksu Nr. (8 5) 262 3120, kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygio nustatymo tyrimo metodikos parengimo paslaugų techninės specifikacijos projekto.

Techninės specifikacijos projektas


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA SUPAPRASTINTĄ ATVIRĄ KONKURSĄKELIONIŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGOS“

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą (SK1)

Pirkimo sąlygos

Tiekėjus iki 2016 m. liepos 8 d. 8:00 val. CVP IS priemonėmis, el. paštu elmyra.eidejiene@lrkm.lt arba faksu Nr. (8 5) 262 3120, kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Kelionių organizavimo paslaugų techninės specifikacijos projekto.

Techninės specifikacijos projektas


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA SUPAPRASTINTĄ ATVIRĄ KONKURSĄ „NAUDOJIMOSI ELEKTRONINĖMIS KULTŪROS PAVELDO PASLAUGOMIS METODIKOS PARENGIMO IR TYRIMO ATLIKIMO PASLAUGOS“.

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016 m. liepos 14 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Viešųjų pirkimų procedūrų ataskaita (At-1)

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą (SK1)

Pirkimo sąlygos

 

Tiekėjus iki 2016 m. gegužės 20 d. 8:00 val. CVP IS priemonėmis, el. paštu anastasija.dichtiar@lrkm.lt arba faksu Nr. (8 5) 262 3120, kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Naudojimosi elektroninėmis kultūros paveldo paslaugomis metodikos parengimo ir tyrimo atlikimo techninės specifikacijos projekto.

Techninės specifikacijos projektas


Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia supaprastintą atvirą konkursą „ŽINIASKLAIDOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO RAŠTINGUMO LYGIO NUSTATYMO TYRIMO METODIKOS PARENGIMO PASLAUGOS“.

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (AT-1)

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą (SK1)

Pirkimo sąlygos

Tiekėjus iki 2016 m. gegužės 19 d. 8:00 val. CVP IS priemonėmis, el. paštu elmyra.eidejiene@lrkm.lt arba faksu Nr. (8 5) 262 3120, kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygio nustatymo tyrimo metodikos parengimo paslaugų techninės specifikacijos projekto.

Techninės specifikacijos projektas


Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia mažos vertės supaprastintą atvirą konkursą  „MOKYMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PASLAUGOS“. 

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą (SK6)

Pirkimo sąlygos


Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia mažos vertės supaprastintą atvirą konkursą PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ IR STATYBOS TECHNINIŲ REGLAMENTŲ TARPUSAVIO SUDERINAMUMO ANALIZĖS PARENGIMO PASLAUGOS“.

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą (SK6)

Pirkimo sąlygos


Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia supaprastintą atvirą konkursą Galimybių studijos „Kultūros ir kūrybinių sektorių tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo ir nacionalinės kultūros sklaidos užsienio valstybėse“ parengimo paslaugų pirkimui.

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (AT-1)

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą (SK1)

Pirkimo sąlygos

Tiekėjus iki 2016 m. kovo 11 d. 8:00 val. CVP IS priemonėmis, el. paštu jurga.stoniene@lrkm.lt arba faksu Nr. (8 5) 262 3120, kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl žemiau pateikto  Galimybių studijos „Kultūros ir kūrybinių sektorių tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo ir nacionalinės kultūros sklaidos užsienio valstybėse“ parengimo paslaugų techninės specifikacijos projekto.

Techninės specifikacijos projektas


Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia supaprastintą atvirą konkursą „INFORMACINĖS SISTEMOS KŪRIMO IR DIEGIMO IR/AR ESAMŲ SISTEMŲ TOBULINIMO, SIEKIANT UŽTIKRINTI KULTŪROS MINISTERIJOS IR KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITYJE VEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PLANAVIMO IR VALDYMO TOBULINIMĄ BEI PROCESŲ EFEKTYVUMĄ,  GALIMYBIŲ STUDIJOS PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS“.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija numato įsigyti Informacinės sistemos kūrimo ir diegimo ir/ar esamų sistemų tobulinimo, siekiant užtikrinti Kultūros ministerijos ir kultūros ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų veiklos planavimo ir valdymo tobulinimą bei procesų efektyvumą,  galimybių studijos parengimo paslaugas.

Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai). Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti: Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Anastasija Dichtiar-Griškevič, tel. (8 5) 219 3466, el.p.: anastasija.dichtiar@lrkm.lt.

Įvykdytos arba nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita (At-8)

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (AT-1)

SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ (SK1)

KONKURSO SĄLYGOS

Tiekėjus iki 2015 m. lapkričio 16 d. 8:00 val. CVP IS priemonėmis, el. paštu elmyra.eidejiene@lrkm.lt arba faksu Nr. (8 5) 262 3120, kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl žemiau pateikto Informacinės sistemos kūrimo ir diegimo ir/ar esamų sistemų tobulinimo, siekiant užtikrinti kultūros ministerijos ir kultūros ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų veiklos planavimo ir valdymo tobulinimą bei procesų efektyvumą,  galimybių studijos parengimo paslaugų techninės specifikacijos projekto.

Techninės specifikacijos projektas


Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia supaprastintą atvirą konkursą „2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos poveikio kultūrai vertinimo paslaugų pirkimas“.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija numato įsigyti 2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos poveikio kultūrai vertinimo paslaugas.

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą (SK1)

Pirkimo sąlygos

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINAMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ:

Pirkimo objektas – 2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos poveikio kultūrai vertinimo paslaugos

Numatomą pirkimo sutarties kaina – 43802 Eur su PVM

Laimėjusio dalyvio pavadinimas, jo pasirinkimo priežastis – UAB "ESTEP Vilnius" 302738364, Daugiausiai balų surinkęs reikalavimus atitinkantis pasiūlymas.

Įsipareigojimų dalis, kuriai pasitelkiami tretieji asmenys kaip subrangovai - 28 proc.

INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (AT-1)

Įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita (AT-8)

Tiekėjus iki 2015 m. spalio 5 d. 16:00 val. CVP IS priemonėmis, el. paštu elmyra.eidejiene@lrkm.lt arba faksu Nr. (8 5) 262 3120, kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl žemiau pateiktos 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos poveikio kultūrai vertinimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto.

Techninės specifikacijos projektas

Tiekėjus iki 2015 m. rugpjūčio 14 d. 13:00 val. CVP IS priemonėmis, el. paštu rita.jankauskiene@lrkm.lt arba faksu Nr. (8 5) 262 3120, kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos poveikio kultūrai vertinimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto.

Techninės specifikacijos projektas


 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia supaprastintą atvirą konkursą INFORMACINĖS SISTEMOS KŪRIMO IR DIEGIMO IR/AR ESAMŲ SISTEMŲ TOBULINIMO, SIEKIANT UŽTIKRINTI KULTŪROS MINISTERIJOS IR KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITYJE VEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PLANAVIMO IR VALDYMO TOBULINIMĄ BEI PROCESŲ EFEKTYVUMĄ,  GALIMYBIŲ STUDIJOS PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS“.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija numato įsigyti Informacinės sistemos kūrimo ir diegimo ir/ar esamų sistemų tobulinimo, siekiant užtikrinti Kultūros ministerijos ir kultūros ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų veiklos planavimo ir valdymo tobulinimą bei procesų efektyvumą,  galimybių studijos parengimo paslaugas.

Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai). Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti: Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Anastasija Dichtiar-Griškevič, tel. (8 5) 219 3466, el.p.: anastasija.dichtiar@lrkm.lt.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (AT-1)

SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ (SK1)

SKELBIMAS DĖL PAPILDOMOS INFORMACIJOS ARBA PATAISOS (SK4)

KONKURSO SĄLYGOS

Tiekėjus iki 2015 m. birželio 23 d. 9:00 val. CVP IS priemonėmis, el. paštu elmyra.eidejiene@lrkm.lt arba faksu Nr. (8 5) 262 3120, kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Informacinės sistemos kūrimo ir diegimo ir/ar esamų sistemų tobulinimo, siekiant užtikrinti Kultūros ministerijos ir kultūros ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų veiklos planavimo ir valdymo tobulinimą bei procesų efektyvumą,  galimybių studijos parengimo paslaugų techninės specifikacijos projekto.

Techninės specifikacijos projektas


Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia supaprastintą atvirą konkursą „Lietuvoje gyvenančių tautinėms mažumoms priklausančių asmenų padėties tyrimo ir rezultatų analizės atlikimo paslaugų pirkimas“.

 

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (AT-1)

 

SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ (SK1)

KONKURSO SĄLYGOS

Tiekėjus iki 2015 m. liepos 20 d. 9:00 val. CVP IS priemonėmis, el. paštu jurga.stoniene@lrkm.lt arba faksu Nr. (8 5) 262 3120, kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Lietuvoje gyvenančių tautinėms mažumoms priklausančių asmenų padėties tyrimo ir rezultatų analizės paslaugos techninės specifikacijos projekto.


Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia supaprastintą atvirą konkursą „LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMOS DOCLOGIX MODERNIZAVIMO PASLAUGOS“.

SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ (SK1)

KONKURSO SĄLYGOS

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINAMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ:

Pirkimo objektas - Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos valdomos centralizuotos dokumentų valdymo sistemos DocLogix modernizavimo paslaugos.

Numatomą pirkimo sutarties kaina – 43300,00 Eur su PVM.

Laimėjusio dalyvio pavadinimas, jo pasirinkimo priežastis - UAB "DocLogix", 126161855, vienintelis pasiūlymą pateikęs tiekėjas.  UAB "DocLogix" kvalifikacija ir pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.

INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ ATASKAITA

Tiekėjus iki 2015 m. kovo 23 d. 10 val. CVP IS priemonėmis, el. paštu elmyra.eidejiene@lrkm.lt arba faksu (8 5) 262 3120, kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl žemiau pateiktos techninės specifikacijos projekto.

Techninės specifikacijos projektas


Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, įgyvendindama Tautinių mažumų politikos plėtros iki 2015 metų strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1132 ,,Dėl tautinių mažumų politikos plėtros iki 2015 metų strategijos patvirtinimo“, skelbia mažos vertės supaprastintą atvirą konkursą „Tautinių mažumų integracijos ir kultūros puoselėjimo paslaugų Kauno mieste pirkimas“

KONKURSO SĄLYGOS  

Skelbimas apie pirkimą (SK6)


Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia supaprastintą atvirą konkursą „Valstybinės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemos NAVISION (VBAMS) ir Finansų apskaitos ir valdymo informacinės sistemos (FVAIS) programinės ir techninės įrangos aptarnavimo/priežiūros ir konsultavimo paslaugos“.

SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ (SK1)

KONKURSO SĄLYGOS

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINAMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ:

Pirkimo objektas - Valstybinės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemos Navision ir Finansų apskaitos ir valdymo informacinės sistemos programinės ir techninės įrangos aptarnavimo/priežiūros ir konsultavimo paslaugos.

Numatomą pirkimo sutarties kaina - 40613,76 Eur su PVM per metus. Sutarties terminas gali būti pratęstas vieną kartą vieneriems metams tomis pačiomis sąlygomis.

Laimėjusio dalyvio pavadinimas, jo pasirinkimo priežastis - UAB "ITEKS", 126346996. UAB „ITEKS“ - vienintelis pasiūlymą pateikęs tiekėjas. UAB „ITEKS“ kvalifikacija ir pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.

INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ ATASKAITA

Tiekėjus iki 2015 m. vasario 17 d. 9:00 val. CVP IS priemonėmis, el. paštu n.baranauskas@lrkm.lt  arba faksu Nr. (8 5) 262 3120, kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl viešojo pirkimo „Valstybinės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemos NAVISION (VBAMS) ir Finansų apskaitos ir valdymo informacinės sistemos (FVAIS) programinės ir techninės įrangos aptarnavimo/priežiūros ir konsultavimo paslaugos“ techninės specifikacijos projekto.

Techninės specifikacijos projektas


Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia supaprastintą atvirą konkursą „LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMOS DOCLOGIX MODERNIZAVIMO PASLAUGOS“.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (AT-1)

SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ (SK1)

KONKURSO SĄLYGOS

Tiekėjus iki 2015 m. sausio 26 d. 10 val. CVP IS priemonėmis, el. paštu elmyra.eidejiene@lrkm.lt arba faksu (8 5) 262 3120, kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos supaprastinto pirkimo „Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dokumentų valdymo sistemos DocLogix modernizavimo paslaugos“ techninės specifikacijos projekto.

Techninės specifikacijos projektas


Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, įgyvendindama Tautinių mažumų politikos plėtros iki 2015 metų strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 ,,Dėl tautinių mažumų politikos plėtros iki 2015 metų strategijos patvirtinimo, skelbia mažos vertės supaprastintą atvirą konkursą „Romų integracijos ir kultūros puoselėjimo paslaugas Vilniaus mieste pirkimas“.

KONKURSO SĄLYGOS

Skelbimas apie pirkimą (SK6 ).

Romų integracijos ir kultūros puoselėjimo paslaugų viešojo pirkimo komisija informuoja, kad 2015 m. sausio 8 d. sprendimu buvo patikslintos mažos vertės supaprastinto atviro konkurso „Romų integracijos ir kultūros puoselėjimo paslaugas Vilniaus mieste pirkimas“ sąlygos. Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2015 m. sausio 20 d. 10 val. 00 min. Atitinkamai bus patikslintas pirkimo skelbimas.

Patikslintos pirkimo sąlygos

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. ĮV- 507 redakcija)

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. ĮV-507 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. ĮV-280 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. ĮV-280 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. ĮV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-729 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. ĮV-106 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-729 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. ĮV-513 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-729 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m.  gruodžio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-729 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“.

2008 m. viešieji pirkimai
2009 m. viešieji pirkimai
2010 m. viešieji pirkimai
2011 m. viešieji pirkimai

2013 m. viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia supaprastintą atvirą konkursą ,,KULTŪROS IR MENO INSTITUCIJŲ VEIKLOS VERTINIMO IR VALDYMO MODELIO GALIMYBIŲ STUDIJA"

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija numato įsigyti Kultūros ir meno institucijų veiklos vertinimo ir valdymo modelio galimybių studijos parengimo paslaugas. Pirkimo objektas - parengti kultūros ir meno įstaigų (Nacionalinių ir valstybės teatrų, Kultūros ministerijos valdymo sričiai priskirtų bibliotekų, muziejų, koncertinių įstaigų, taip pat viešųjų įstaigų, kurių steigėjas ar dalininkas yra Kultūros ministerija) valdymo modelio, orientuoto į veiklos efektyvumo didinimą, susiejant veiklos rezultatus su skiriamu finansavimu, bei numatant veiksmingą vertinimo sistemą galimybių studiją. Pagal Konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą parengtas pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis CVP IS turi būti pateiktas iki 2013 m. spalio mėn. 30 d. 10:00 val. Lietuvos Respublikos laiku. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir paslaugų tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę paslaugų tiekėjai). Tiesioginį ryšį su paslaugų tiekėjais įgaliotas palaikyti elektroninio pirkimo administratorius – Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Nerijus Baranauskas, tel. (8 5) 219 3464, faks. (8 5) 262 3120 el. p.: n.baranauskas@lrkm.lt

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą (SK1)

Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4) (11.04)

Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4) (11.08)


 DĖL LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ ATMINIMO ĮAMŽINIMO LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE VILNIUJE PROJEKTŲ KONKURSO GALUTINĖS PROJEKTŲ EILĖS PASKELBIMO

Lietuvos laisvės kovotojų atminimo įamžinimo Lukiškių aikštėje Vilniuje meninės idėjos projektų vertinimo komisija informuoja, kad pasibaigus nustatytam atidėjimo terminui, 2013 m. gruodžio 18 d. (Protokolo Nr. 20) buvo patvirtinta galutinė projektų eilė:
1. Devizas „Tautos dvasia“ (aut. Vidmantas Gylikis);
2. Devizas „Šviesa“ (aut. Kęstutis Antanėlis, Dalius Regelskis, Gintautas Tiškus);
3. Devizas „Lietuvos laisvė“ (aut. Gitenis Umbrasas);
4. Devizas „Laisvės motina“ (aut. Algirdas Kuzma, Stanislovas Kuzma);
5. Devizas „Proveržis“ (aut. Kęstutis Lanauskas, Robertas Antinis, Linas Tuleikis ir, autorių prašymu, Paulius Vaitiekūnas).   
6. Devizas „Ramybės karalius“ (aut. Vladas Vildžiūnas, Kunotas Vildžiūnas, Martynas Lukošius);
7. Devizas „Plienas ir akmuo“ (aut. Regimantas Midvikis);
8. Devizas TMLDMŠ (aut. Tautvilas Povilionis);
9. Devizas „Išsaugota laisvė“ (aut. Kęstutis Musteikis);
10. Devizas „Requiem atminčiai“ (aut. Valdas Bubelevičius);
11. Devizas „Laisvės žiedas“ (aut. Valdas Jurevičius);
12. Devizas „Miškas“ (aut. UAB „Uostamiesčio projektas“: Algis Vyšniūnas, Jonas Jagėla);
13. Devizas „Pilkapis“ (aut. Antanas Balkė);
14. Devizas „Susikabinimas“ (aut. Rytas Jonas Belevičius);
15. Devizas „Koplytėlė“ (aut. Petras Lisauskas);
16. Devizas „Susitaikymas“ (aut. Karolis Juškevičius, Mykolas Sauka);
17. Devizas „Demokratijai“ (aut. Arūnas Žygas).


Jaunųjų menininkų kūrybinės ir socialinės padėties tyrimo paslaugų pirkimas

 Įvykdytos sutarties ataskaita (At-8)


Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimo atlikimo paslaugų pirkimas

Pirkimo procedūrų ataskaita (At-1)


Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas

Pirkimo procedūrų ataskaita (At-1)


Kultūros ministerijos centralizuotos kompiuterinės duomenų valdymo sistemos (finansų apskaitos ir valdymo informacinės sistemos) analizės ir diegimo paslaugų pirkimas

(Pirkimo procedūrų ataskaita At-1)  


Kultūros ministerijos patalpų, esančių J. Basanavičiaus g. 5, Vilniuje, fizinės apsaugos paslaugų pirkimas

(Pirkimo procedūrų ataskaita At-1)


Kultūros ministerijos Valstybinės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemos Navision programinės, techninės įrangos ir konsultacijų programos naudojimo klausimais paslaugų pirkimas

(Pirkimo procedūrų ataskaita At-1)


Romų integracijos ir kultūros puoselėjimo paslaugų Vilniaus mieste pirkimas

Pirkimo procedūrų ataskaita At-1


Kultūros ministerijos supaprastintas pirkimas "Naujo automobilio pirkimas" (Įvykdytos sutarties ataskaita)


Tautinių mažumų integracijos ir kultūros puoselėjimo paslaugų pirkimas (pirkimas dalinai įvykdytas). Pirkimo procedūrų ataskaita (At-1); Informacinis pranešimas apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą (Sk-5)


Kultūros ministerijos centralizuotos kompiuterinės duomenų valdymo sistemos (dokumentų valdymo sistemos) diegimo paslaugos (pirkimas pradėtas 2011 m., įvykdytas 2012 m.)
Pirkimo procedūrų ataskaita


Kultūros ministerijos Valstybinės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemos Navision programinės, techninės įrangos ir konsultacijų programos naudojimo klausimais paslaugų pirkimas (Pirkimo procedūrų ataskaita At-1)


Serverinės įrangos pirkimas (ES lėšomis) (Pirkimo procedūrų ataskaita At-1) (Įvykdytos sutarties ataskaita)


Kultūros ministerijos viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų bazės sukūrimo paslaugų pirkimas (Pirkimo procedūrų ataskaita (At-1)

 

 

2014 m. viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbią supaprastintą atvirą projekto konkursą, kurio tikslas – išsirinkti geriausią ir tinkamiausią logotipo projektą kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ renginiams žymėti.

Kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipo projekto konkurso vertinimo komisija informuoja, kad pasibaigus nustatytam atidėjimo terminui, 2014 m. gruodžio 22 d. buvo patvirtinta galutinė logotipo projektų eilė ir nustatytas konkurso laimėtojas. Visa informacija pateikiama pridėtame rašte.

Kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipo projekto konkurso vertinimo komisija informuoja, kad 2014 m. gruodžio 5 d. 9 val. 00 min. Kultūros ministerijos (J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius) Rudojoje salėje (210 kab.) II aukšte bus atplėšiami antri vokai su Kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipo projektų devizų šifrais ir kita pirkimo dokumentuose prašoma informacija. Prašome susipažinti su pridėtu raštu.


Kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipo projekto konkurso vertinimo komisija informuoja, kad 2014 m. lapkričio 28 d. buvo priimtas sprendimas atnaujinti pirkimo procedūras.

 

Kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipo projekto konkurso vertinimo komisija 2014 m. lapkričio 26 d. gavo pretenziją dėl supaprastinto atviro kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipo projekto konkurso. Projekto konkurso procedūros sustabdomos iki kol bus išnagrinėta pretenzija ir priimtas sprendimas. 

 

Kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipo projekto konkurso vertinimo komisija susipažino su Kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipo projekto pasiūlymų pirmame voke pateikta informacija. Pridedame raštą.

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KULTŪROS EDUKACIJOS SAVAITĖS „MENŲ DŪZGĖS“ LOGOTIPO PROJEKTO KONKURSO PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipo projekto konkurso vertinimo komisija informuoja, kad 2014 m. lapkričio 7 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gavo vieno iš tiekėjo paklausimą dėl pirkimo sąlygų.

Komisija pateikia pirkimo sąlygų paaiškinimą.

Projekto konkurse turi teisę dalyvauti fiziniai, juridiniai asmenys ar tokių asmenų grupės.

Projekto konkurso sąlygos su priedais (taip pat ir paaiškinimai, patikslinimai) skelbiami kartu su skelbimu CVP IS. Tiekėjai, norintys dalyvauti pirkime ir gauti pirkimo dokumentus, jų patikslinimus, paaiškinimus, informaciją apie vokų su tiekėjų dokumentais atplėšimo datą, turi jame registruotis priimdami kvietimą CVP IS. (Nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).

Neužsiregistravę tiekėjai taip pat gali dalyvauti projekto konkurse, tačiau jie negaus perkančiosios organizacijos pranešimų, projekto konkurso sąlygų paaiškinimų, patikslinimų ir informacijos apie vokų su tiekėjų dokumentais atplėšimo datą, tiekėjai turės patys savo iniciatyva sekti informaciją, skelbiamą CVP IS adresu (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/) ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje (www.lrkm.lt).

Logotipo projektas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 17 d. 14 val. 00 min. adresu: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Basanavičiaus g. 5, Vilnius, 216 kabinetas.

Supapr. skelb. apie supaprastintą pirkimą


 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia mažos vertės  demonstracinių stendų plotų nuomos supaprastintą atvirą konkursą.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kviečia tiekėjus dalyvauti pirkime dėl demonstracinių stendų plotų nuomos, skirtos plakatams, Lietuvos miestų viešosiose erdvėse anonsuojantiems M. K. Oginskio 250-ųjų gimimo metinių sukaktį ir valstybės švenčių (Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, Kovo 11-osios – Valstybės nepriklausomybės atkūrimo dienos, Liepos 6 – Lietuvos valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos) minėjimo renginius 2015 metais .

Pirkimas vykdomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Skelbimas apie pirkimą (SK6)


Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia mažos vertės konsultavimo paslaugų, skirtų 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijų į kultūros paveldą ir kultūros infrastruktūrą vertinimui ir susijusių su investicijų ekonomine analize ir valstybės pagalbos nuostatų taikymu pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu.

Pirkimas skirstomas į dvi dalis, dėl kurių su laimėjusiais (-iu) tiekėjais (-u) bus pasirašomos atskiros sutartys kiekvienai pirkimo daliai:

I dalis. Konsultavimo paslaugos, skirtos 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų į kultūros paveldą ir kultūros infrastruktūrą vertinimui ir susijusios su investicijų ekonomine analize;

II dalis. Konsultavimo paslaugos, skirtos 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų į kultūros paveldą ir kultūros infrastruktūrą vertinimui ir susijusios su valstybės pagalbos nuostatų taikymu.

Pirkimas vykdomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Skelbimas apie pirkimą (SK6)

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-11-21