Veiklos ataskaitos

Kultūros ministerijos metinė veiklos ataskaita – dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie pasiektus rezultatus įgyvendinant Kultūros ministerijos strateginį veiklos planą, koordinuojamą 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinį veiklos planą, Vyriausybės programos nuostatas, Vyriausybės prioritetus bei nurodomi planuojami artimiausio laikotarpio kultūros ministro veiklos prioritetai.
 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2017 m. veiklos ataskaita
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2016 m. veiklos ataskaita
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2015 m. veiklos ataskaita
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014 m. veiklos ataskaita
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2013 m. veiklos ataskaita
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2012 m. veiklos ataskaita
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2011 m. veiklos ataskaita
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2010 m. veiklos ataskaita
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2009 m. veiklos ataskaita 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2008 m. veiklos ataskaita 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2007 m. veiklos ataskaita
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2006 m. veiklos ataskaita


 
 

 
 
 
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-27