Strateginiai dokumentai

Šioje skiltyje pateikiami kultūros ministro valdymo sričiai aktualūs strateginiai dokumentai: strategijos, programos, strateginės kryptys, veiksmų planai ir kt.

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės

2014–2020 metų nacionalinė pažangos programa

2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinis veiklos planas

XVII-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir jos įgyvendinimo planas

Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programa

Nacionalinės kultūros paveldo apsaugos politikos gairės

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016–2020 metų programa ir jo įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planas

Regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų programa

Etninės kultūros plėtros 2015–2018 metų veiksmų planas

Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų planas

Nacionalinė literatūros programa

Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių 2016–2018 metų planas

Architektūros ir dizaino plėtros gairės

Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2020 metų plėtros kryptys

Muziejų plėtros strateginės kryptys 2015–2020 metams

Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016–2022 metams

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programa

Dainų švenčių tradicijos tęstinumo 2016–2018 metų programa

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinė programa

Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programa ir Skaitymo skatinimo programos 2019–2021 metų veiksmų planas

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-10