Ataskaitos

Kultūros ministerijos veiklos optimizavimo galimybių studija
Ataskaita 
Ataskaitos priedas 1 
Ataskaitos priedas 2
Ataskaitos priedas 3  
Ataskaitos priedas 4
Ataskaitos priedas 5 
 
Pasiūlymai dėl valstybės kapitalo investicijų į kultūros sritį 2014 - 2016 metų limitų paskirstymo
 
Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų, neturinčių galimybės viešai skelbti finansinių ataskaitų, finansinių atskaitų rinkiniai
Paskutinė atnaujinimo data: 2016-11-21